Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

TTCSKH với công tác an toàn phòng cháy chữa cháy

 Cùng với nhiệm vụ chính là chăm sóc khách hàng sử dụng điện, trong những năm qua, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc luôn quan tâm đến công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN) nhằm giảm thiểu thấp nhất cháy nổ xảy ra tại Trung tâm.

Hằng năm, Trung tâm thường xuyên tổ chức rà soát và kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH, Đội xung kích PCCC&CNCH và xây dựng, triển khai kế hoạch bảo hộ lao động, các biện pháp ATVSLĐ - PCCN, hoàn thiện nội quy, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho CBNV.Khuyến nghị một số biện pháp PCCC trong sử dụng điện sinh hoạt (Thiết kế: Phương Anh-Khánh Vinh).

Kể từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm chưa để xảy ra sự cố cháy nổ tại đơn vị. Định kỳ tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCN cho CBNV, trong đó tập trung huấn luyện cho Đội xung kích PCCC&CNCH, đồng thời tổ chức huấn luyện kiến thức kỹ thuật điện cho CBNV, kiến thức phòng chống cháy nổ, nhất là cháy nổ trong lĩnh vực Điện lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc khách hàng sử dụng điện.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động xây dựng các quảng cáo (Poster) khuyến nghị các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện sinh hoạt để tuyên truyền trên bảng tin nội bộ đến toàn thể CBNV đơn vị và truyền thông đến khách hàng sử dụng điện trên các kênh CSKH: Website CSKH (cskh.npc.com.vn); Zalo CSKH, Fanpage CSKH (Điện lực miền Bắc)…

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Giám đốc đơn vị, Ban chỉ huy PCCC&CNCH Trung tâm đã thực hiện tốt công tác PCCN, qua đó đã giúp người lao động tại đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCN, bảo vệ môi trường làm việc an toàn, tránh chủ quan, thiếu thận trọng gây hậu quả cho sức khỏe, tính mạng của mình, đồng nghiệp và truyền thông đến khách hàng sử dụng điện các biện pháp PCCN trong sử dụng điện sinh hoạt.

Phí Khánh Vinh - TTCSKH