Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn thành công trình trọng điểm “Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu – TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang”

Công ty Điện lực Bắc Giang vừa đóng điện thành công công trình “Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu – TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang”. Đây là công trình trọng điểm năm 2022, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải, đặc biệt là các phụ tải khu công nghiệp trọng điểm Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê- Nội Hoàng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quy mô dự án Xây dựng mới đường dây 110kV 04 mạch, chiều dài 1,3km từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu. 02 mạch đấu nối cấp điện cho TBA 110kV Quang Châu sử dụng dây dẫn phân pha 2xACSR-300; 02 mạch để dự phòng sử dụng dây dẫn phân pha 2xAC240; Thay thế Rơle bảo vệ so lệch dọc F87L hiện trạng của ngăn lộ 172 TBA 110kV Quang Châu; Thay thế dây dẫn ngăn lộ 171, 172 và 112 hiện hữu (AC240) lên 2xACSR-300/39; Bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA kết nối điều khiển xa. Tổng mức đầu tư của dự án trên 20,2 tỷ đồng.

20220427_P8 anh bai viet 1 Thi công lắp đặt thiết bị trong trạm 110 kV Quang Châu

Theo đó Xí ngiệp dịch vụ tư vấn - Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc là Nhà thầu Tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng Điện và Hạ tầng kỹ thuật là Nhà thầu Tư vấn giám sát, Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Trường Sơn là Nhà thầu thi công. Dự án được khởi công xây dựng từ cuối tháng 12 năm 2021, mốc tiến độ hoàn thành trước ngày 30/4/2022. 

20220427_P8 anh bai viet 2 Công tác kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện đường dây 110kV mạch kép Quang Châu

Để hoàn thành đóng điện dự án trọng điểm đúng kế hoạch, Công ty Điện lực Bắc Giang luôn bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi giúp nhà thầu thi công. Cùng với việc giải phóng mặt bằng sạch, đó là kịp thời duyệt phương án tổ chức thi công, lập phương thức cấp điện, đăng ký lịch cắt điện, nhằm tối ưu hóa thời gian ngừng cấp điện thi công. 

Đoàn Quốc Ánh - PC Bắc Giang