Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện công trình triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không tại Công ty Điện lực Cao Bằng

Ngày 21/6/2022 Công ty Điện lực Cao Bằng đã phối hợp với nhà thầu và các đơn vị quản lý tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công và đưa vào vận hành công trình Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không năm 2021-2022 tỉnh Cao Bằng.

Dự án được khởi công từ tháng 03/2022 với tổng mức đầu tư được duyệt là 3,954 tỷ đồng. Quy mô xây dựng gồm: Thay thế 03 Recloser (REC); Kết nối 03 REC về Trung tâm điều khiển xa B16; Triển khai 4 mạch vòng tự động hóa mạch vòng trung áp (DMS); Xây dựng cơ sở dữ liệu, giao diện (HMI), kiểm tra hiệu chỉnh, thử nghiệm các tính năng DMS (DAS) cho các thiết bị. Thử nghiệm tính năng tính toán trào lưu công suất (DSPF), dự báo công suất hệ thống (DSSE), định vị sự cố (FLOC), cô lập và tái lập (FISR), lập kế hoạch phụ tải ngắn hạn (STLS).     

Hệ thống phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của mạch vòng nhằm tự động đưa ra trình tự gửi lệnh điều khiển đóng cắt các REC trong hệ thống mạch vòng, nhằm mục đích cô lập phân vùng sự cố và khôi phục cấp nguồn cho các phụ tải không bị sự cố. Khi có sự cố, DAS kiểm tra vùng sự cố, kiểm tra chế độ tự động đóng lại (AR) có thành công không và can thiệp nhằm khôi phục lại phụ tải một cách tự động và nhanh nhất, theo chu trình đã được lập trình sẵn.

Điều chuyển các REC từ các nhánh rẽ và đường trục thay thế cho các thiết bị trong DMS sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu thời gian phân đoạn sự cố. Các đường dây triển khai DMS có các REC cần thay thế 378E16.1, 474E16.1, 371E16.3 đều là các REC cũ, thường xuyên lỗi cơ khí, tủ điều khiển bị lỗi hoạt động không tin cậy, cổng truyền thông bị hỏng không kết nối được từ xa vì có điều khiển xa sẽ giúp tạo phương thức kết dây linh hoạt góp phần giảm tổn thất điện năng do phải vận hành trong thời gian dài với kết dây không phù hợp. Các REC sau thay thế sẽ được bố trí đến các nhánh rẽ còn thiếu các REC để giảm trừ thời gian phân đoạn sự cố, cô lập, xử lý nhanh sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tinh thần trách nhiệm của Công ty Điện lực Cao Bằng và sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Trịnh Lôi Trung - PC Cao Bằng