Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Hòa Bình làm việc với khách hàng về việc triển khai thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (viết tắt là chương trình DR) được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia khi có yêu cầu, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Chương trình điều chỉnh điện phụ tải là chương trình triển khai của Chính  phủ. Xây dựng và thực hiện chương trình điều chỉnh DR là một hoạt động, giải pháp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty Điện lực Hòa Bình đã đa dạng các phương tiện thông tin, truyền thông để phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng, phổ biến về nội dung và lợi ích của Chương trình DR, phổ biến đến tất cả các đối tượng khách hàng. Ngày 24 tháng 4 năm 2019 Công ty Điện lực Hòa Bình đã có buổi gặp gỡ và làm việc với các khách hàng lớn sử dụng trên 3 triệu kWh/ năm. Lãnh đạo đơn vị tại các Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam; Công ty TNHH hàng may mặc ESQUEL Việt Nam Hòa Bình; Công ty TNHH CNPLUS VINA…Thông qua buổi làm việc Lãnh đạo hai bên đơn vị trực tiếp gặp gỡ, trao đổi đưa ra các lợi ích từ chương trình DR mang lại hai bên đã đàm phán và sẽ ký kết biên bản sau khi thống nhất hai bên.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình làm việc  với Công ty TNHH HNT VINA


Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện là một trong những nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng điện, góp phần đảm bảo cân bằng cung cầu điện, tối ưu hóa hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện. Khi thực hiện, Chương trình điều chỉnh phụ tải sẽ giảm hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia.

... và Lãnh đạo Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam

Chương trình sẽ giúp khách hàng nhận được các hỗ trợ phù hợp và các lợi ích tổng thể trực tiếp đối với từng khách hàng và cả xã hội như giảm chi phí điện năng hàng tháng; giảm khả năng mất điện toàn hệ thống do đó giảm ảnh hưởng của việc mất điện đột ngột tới hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng; góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện; giảm áp lực đầu tư phát triển, mở rộng nguồn và lưới điện.
   
Trần Thị Nga - PC Hòa Bình

Bình luận