Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện là chủ đề năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Công ty Điện lực Hòa Bình đang tích cực thực hiện chủ đề vì mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.
Điện lực Lương Sơn thay mới công tơ điện đảm bảo độ tin cậy chỉ số điện đối với khách hàng địa bàn thị trấn Lương Sơn.


Để triển khai các nội dung, yêu cầu chủ đề năm 2019 đạt hiệu quả cao, Công ty xây dựng kế hoạch cung cấp điện cả năm trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện phân phối, thị trường điện, phục vụ nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Tăng cường củng cố nguồn, lưới điện, ngăn ngừa, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng phục vụ khách hàng. Chú trọng công tác phát triển khách hàng, cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý, dịch vụ, đảm bảo bán điện đúng giá theo mục đích sử dụng điện. Tăng cường công tác phối hợp, triển khai chương trình tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn.

7 tháng năm nay, 10/10 đơn vị Điện lực trực thuộc đã hoàn thành kế hoạch giao về điện thương phẩm. Riêng tháng 7, điện thương phẩm là 92.211.540 kWh, đạt 112,5% kế hoạch giao. Lũy kế 7 tháng đạt  528.956.380 kWh, tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện tháng 7 là 1,95%, giảm so với kế hoạch -3,55%, giảm so với cùng kỳ -1,6%. Lũy kế 7 tháng là 8,25%, giảm so với cùng kỳ -0,13%. Giá bán điện bình quân tháng 7 là 1.888,2 đồng/kWh, tăng 47,4 đồng/ kWh so với kế hoạch. 10/10 Điện lực hoàn thành kế hoạch. Lũy kế 7 tháng là 1.781,1 đồng/ kWh, tăng 96,2 đồng/kWh so với cùng kỳ.

Công tác dịch vụ khách hàng, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng trong 7 tháng năm nay đều đạt so với quy định. Chỉ số tiếp cận điện năng tháng 7 thời gian trung bình là 5,4 ngày, 10/10 Điện lực đạt mức quy định. Lũy kế 7 tháng thời gian trung bình 5,75 ngày (nhỏ hơn mức quy định). Tỷ lệ tiếp nhận trễ hạn yêu cầu của khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng thực hiện tháng 7 là 4,46%, tăng 1,46%. Lũy kế 7 tháng là 2,47%, giảm 0,53% so với mức quy định. Tỷ lệ xử lý trễ hạn yêu cầu của khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng tháng 7 là 2,76%, lũy kế 7 tháng là 2,47%, giảm 0,53% so với quy định. Bên cạnh đó, đã cập nhật số điện thoại gửi tin nhắn tới 194.977 khách hàng, đạt 79,07%, cập nhật địa chỉ zalo của 4.130 khách hàng, đạt 1,67%.

Đầu tư cho hệ thống điện được xác định là đầu tư then chốt để phát triển KT-XH của tỉnh. Cùng với phương châm "điện phải đi trước một bước”, Công ty Điện lực Hòa Bình đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai các giải pháp đảm bảo công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, bố trí vốn hợp lý, đúng nhu cầu và quy định của Tổng công ty giao. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực có trình độ chuyên môn tại các điểm giao dịch, chủ động nắm bắt nhu cầu của khách hàng để hướng dẫn, thỏa thuận đấu nối, kể cả việc thiết kế, nghiệm thu đóng điện các công trình theo đúng quy định. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đưa ánh sáng điện đến từng hộ dân, phấn đấu đạt 100% hộ dân được sử dụng điện.

Đồng chí Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình chia sẻ: Để thực hiện tốt hơn nữa chủ đề năm 2019, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, công ty tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, rất cần được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt trong triển khai công tác thu tiền điện. Theo đó, mở rộng hình thức thu tiền qua ngân hàng, thanh toán trung gian, giảm dần hình thức thu tiền điện tại quầy giao dịch, thực hiện lộ trình chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt phải bảo đảm hài hòa với công tác dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng. Tiếp tục nâng   cao chất lượng dịch vụ khách hàng với phương châm "khách hàng là trung tâm”; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình xây dựng trong việc phối hợp giải phóng mặt bằng công trình điện nơi có các dự án đi qua".


Theo Báo Hòa Bình

Bình luận