Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC họp rà soát tình hình triển khai các dự án liên quan TTĐKX trên địa bàn 10 tỉnh

Ngày 9/4, tại Quảng Ninh, dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNP) Lê Minh Tuấn đã diễn ra cuộc họp kiểm điểm rà soát tình hình triển khai các dự án liên quan Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) trên địa bàn 10 thuộc EVNNPC quản lý. Tham dự có đại diện các ban chuyên môn Tổng công ty, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC), Công ty tư vấn điện miền Bắc, Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc (ETC1), cùng đại diện 10 Công ty Điện lực đang triển khai xây dựng TTĐKX gồm Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa và Bắc Giang. 


Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn chủ trì cuộc họp

Ông Thái Việt Hùng – Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư đã thông tin về các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh trong năm 2019, trong đó có xây dựng TTĐKX và cải tạo, chuyển đổi kết nối 55 TBA (bao gồm trạm truyền thống, đã đóng điện có điều khiển máy tính và dự kiến đóng điện 2019) sang chế độ không người trực. Đến nay, phần cải tạo trụ sở TTĐKX tại 4 công ty điện lực (PC) gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An đã hoàn thành, 6 đơn vị còn lại đang thi công và sẽ sớm hoàn tất muộn nhất là vào tháng tới. Theo dự kiến, cả 10 TTĐKX này sẽ đi vào vận hành cuối quý III năm 2019. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đang triển khai xây dựng 6 TTĐKX tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và chuyển đổi đưa 64 TBA đang vận hành sang chế độ không người trực. Như vậy đến cuối năm nay, 100% các PC thuộc địa bàn EVNNPC quản lý đều có TTĐKX.Ông Thái Việt Hùng – Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư 

Sau khi nghe đại diện ETC1, NPSC và 10 PC trình bày về những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai TTĐKX, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn đã ghi nhận nỗ lực của các bên trong khi triển khai nhiệm vụ đồng thời yêu cầu tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng các trạm 110kV để có phương án cải tạo sang trạm không người trực. 
 
Theo Phó Tổng giám đốc EVNNPC, các thủ tục chuẩn bị đầu tư TTĐKX và cải tạo phòng điều độ thành TTĐKX đã đảm bảo tiến độ, song để các trung tâm này đi vào vận hành vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước mắt, yêu cầu các bên đảm bảo kết nối đường truyền từ trạm về TTĐKX và từ TTĐKX về Điều độ A1 theo đúng yêu cầu đề ra, rà soát hệ thống recloser … và đặc biệt đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống thông tin và viễn thông. 
 
Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn cũng yêu cầu các ban chuyên môn Tổng công ty có báo cáo hướng dẫn chuẩn bị sản xuất cho các PC, chú ý tới công tác đào tạo, đảm bảo thi cấp chứng chỉ cho những vị trí như trưởng kíp vận hành xa, trưởng ca điều độ, kỹ sư SCADA theo đúng yêu cầu và định biên.
 
Phương Anh – Ban Truyền thông. EVNNPC

Bình luận