Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Giảm tổn thất điện năng một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 24/7/2019 Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã có buổi làm việc với Ban Kỹ thuật, cùng tham gia buổi làm việc có ông Vũ Anh Phương - Phó tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc PC Hưng Yên và toàn thể cán bộ Ban Kỹ Thuật. Buổi làm việc nhằm tập trung đưa các giải pháp để đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật vận hành trong 6 tháng cuối năm với mục tiêu đảm bảo các chỉ tiêu về công tác kỹ thuật được thực hiện một cách tốt nhất.

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì buổi làm việc với Ban Kỹ thuật

Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật từ nay cho đến hết năm Ban sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Đối với chỉ tiêu Tổn thất điện năng phấn đấu năm 2019: đạt 4,65%; Chỉ tiêu suất sự cố lưới điện 110kV, để đạt chỉ tiêu suất sự cố EVN giao, 6 tháng còn lại năm 2019 cần thực hiện suất sự cố như sau: Suất sự cố kéo dài ≤ 0,280 vụ/100km/6 tháng; Suất sự cố thoáng qua ≤ 0,268 vụ/100km/6 tháng; Suất sự cố TBA ≤ 0,033 vụ/trạm/6 tháng; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện từ nay cho đến cuối năm 2019: MAIFI ≤ 1,76 lần; SAIDI ≤ 337,2 phút; SAIFI ≤ 8,86 lần.

Về tình hình triển khai Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực (TTĐKX và TBA KNT): Dự kiến trong quý 3 năm 2019, EVNNPC sẽ đưa vào vận hành 10 TTĐK tại các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái và điều khiển xa 55 TBA 110kV ở các khu vực này trong đó bao gồm 34 TBA hiện đang vận hành và 21 TBA 110kV dự kiến đóng điện mới trong năm 2019. Đối với các TBA 110kV đóng điện mới sẽ xây dựng đáp ứng đầy đủ các  tiêu chí TBA KNT. Tại các tỉnh đã có TTĐK, các TBA đóng điện mới sẽ vận hành ngay ở chế độ không người trực; Đối với các TBA 110kV đủ điều kiện thao tác xa và vận hành không người trực mà chưa có TTĐK sẽ tạm thời bố trí lực lượng thao tác lưu động để vận hành trạm và sẽ chuyển sang thao tác xa ngay sau khi thiết lập được đường truyền và các tiêu chí về TTĐK lân cận.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các đồng chí Phó tổng giám đốc phụ trách về công tác kỹ thuật, Phó tổng Giám đốc công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp và Ban Kỹ thuật cần thẳng thắn nhìn ra vấn đề đó là, một số chỉ tiêu trong công tác quản lý kỹ thuật của EVNNPC hiện nay đang ở mức thấp và cách xa so với một số đơn vị trong các Tổng công ty phân phối. Trong đó công tác giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ quan trọng nhất cần tập trung từ nay cho đến cuối năm 2019.

Với chủ trương nhất quán của Tổng công ty là đảm bảo một hệ thống quản lý kỹ thuận vận hành ngày được nâng cao về chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện. Lưới điện sẽ được tăng cường hiện đại hơn, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và góp phần giảm tổn thất điện năng.

Chính vì vậy, việc giảm tổn thất điện năng đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, cần rà soát lại với  những  đường dây và trạm biến áp hiện đang bị quá tải trên 100%, tập trung nhiệm vụ quản lý vận hành theo khu vực, rà soát việc kết dây san tải, xuất tuyến trung thế. Xử lý triệt để tình trạng quá tải, bổ sung thiết bị đóng cắt, tăng cường liên kết giữa các TBA 110 kV, từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao độ linh hoạt trong vận hành. Rà soát, thống kê thiết bị lưới điện chất lượng thấp, tổn thất điện năng cao, có nguy cơ xảy ra sự cố để tăng cường theo dõi và lập kế hoạch thay thế.

Đối với 2.199 trạm biến áp hạ thế hiện có tổn thất trên 10%, Bà Ánh yêu cầu Giám đốc các Công ty Điện lực thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Tổng công ty và EVN, chấn chỉnh lại các giải pháp quản lý trong công tác kỹ thuật vận hành để đến năm 2020 sẽ không còn trạm biến áp hạ thế nào có tổn thất trên 10%. 

Đề cập đến một số nhiệm vụ như: tín hiệu SCADA, Trung tâm điều xa và TKNT, cần có giải trình cụ thể đi kèm với đó là rà soát thật kỹ để đảm bảo nhiệm vụ này sẽ thực hiện vào năm 2020. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chuẩn hóa thiết kế 5S trên lưới 110kV; Tăng cường ứng dụng công nghệ đối với công tác rửa sứ hotline; cập nhật tất cả các thông số OMS của Tập đoàn, nghiêm túc thực hiện công tác kỷ luật vận hành.

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, với một số nội dung cụ thể nêu trên, các ông Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác quản lý kỹ thuật vận hành; Phó tổng Giám đốc công tác đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phân công nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.


Việt Hạnh - Ban Truyền thông. EVNNPC
 

Bình luận