Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Làm thế nào để hoàn thành chỉ tiêu đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện…?

Thực hiện chủ đề năm 2019 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, năm qua Công ty Điện lực Tuyên Quang đưa ra nhiều giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm thiểu sự cố trên hệ thống điện, một trong những giải pháp thiết thực là tập trung lãnh đạo quản lý công việc một cách hiệu quả, mỗi cán bộ, công nhân trong PC Tuyên Quang thay đổi cách làm việc theo tinh thần “Đổi mới-Chuyên nghiệp-Hành động-Hiệu quả”.

Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện được hiểu theo nghĩa cụ thể là phải giảm số lần mất điện và thời gian mất điện cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào: Do sự cố (khách quan) hay do bảo trì, bảo dưỡng lưới điện (chủ quan). Độ tin cậy cung cấp điện là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của ngành điện, phản ánh thực chất và cụ thể hiệu quả công tác quản lý vận hành và kinh doanh của đơn vị phân phối điện.

Để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, Tổng Công ty điện lực miền Bắc(NPC) đã có các quy định về chỉ tiêu suất sự cố (đường dây và trạm biến áp) trong quản lý, vận hành hệ thống điện, làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng quản lý vận hành nguồn lưới đáp ứng yêu cầu cung ứng điện liên tục cho khách hàng.

Sự cố không mong muốn


Từ các quy định trên, PC Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải tích cực đưa ra kế hoạch và các phương án cải thiện chất lượng cung ứng điện trên hệ thống điện trong phạm vi quản lý. Bởi vì khi gặp sự cố ngắt điện, với đa phần các phụ tải điện thông thường, sự cố thoáng qua và được đóng lặp lại luôn trong thời gian rất ngắn khoảng 0,5s đều hoạt động bình thường. Tuy vậy, với các phụ tải quan trọng, không cho phép mất điện trong bất kỳ thời gian nào nên dù các sự cố thoáng qua cũng gây ảnh hưởng nghiệm trọng. Một bộ máy kinh doanh hiện đại đòi hỏi một hệ thống năng lượng chất lượng cao và liên tục. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể làm tổn hại tới các thiết bị điện nhạy cảm, hậu quả sẽ là việc đình trệ trong quá trình làm việc và sản xuất.
 
Giải pháp thay đổi cách làm việc nghiêm túc, hiệu quả nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, PC Tuyên Quang đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp như: giảm thời gian mất điện có kế hoạch (SAIDI), nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, điều độ lưới điện; đảm bảo khâu tổ chức, thi công; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, thực hiện phối hợp cắt điện công tác giữa các đơn vị quản lý lưới điện trên địa bàn… Một trong những giải pháp quan trọng được Ban Giám đốc PC Tuyên Quang tập trung lãnh đạo thực hiện là thay đổi cách làm việc của cán bộ, công nhân trong công ty, đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả. Thay đổi phương pháp làm việc là một việc khó, vì đối với một bộ phận cán bộ, công nhân, phương pháp làm việc cũ đã trở thành thói quen khó thay đổi, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, như ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đã khẳng định: “Đổi mới chưa bao giờ là dễ nhưng đổi mới không bao giờ là không thể”. Để thực hiện tốt giải pháp thay đổi cách làm việc nghiêm túc, hiệu quả nhằm đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, các đơn vị trực thuộc cần thực hiện tốt những biện pháp cụ thể sau:

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân trong đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phương pháp làm việc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân về thay đổi cách làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, hiệu quả.

Xây dựng quyết tâm thay đổi cách làm việc mạnh mẽ để triển khai sâu rộng tinh thần học tập, cải tổ lề lối làm việc đã nhiều năm nay, tất cả vì mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh, tận tâm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đối tác…

Xây dựng đội ngũ nhân viên mang đậm nét văn hóa ngành Điện. Đó là nét đẹp từ những người có trình độ, năng lực chuyên nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt. Phát huy tinh thần kỷ luật, đoàn kết, sức mạnh tập thể; triển khai đồng bộ văn hóa doanh nghiệp từ trên xuống, theo cả chiều sâu và chiều rộng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, thay đổi nếp nghĩ “Điện là độc quyền” và hướng tới phương châm “Phục vụ khách hàng” là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp. Mỗi cán bộ công nhân viên điện lực là một nhân tố thực thi và phản ánh văn hóa của đơn vị, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của thương hiệu EVN.

Không chỉ thay đổi cách làm việc của công nhân viên, mỗi cán bộ quản lý cũng cần nghiêm túc học tập, thực hiện 10 kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cốt lõi cho đội ngũ lãnh đạo quản lý theo tiêu chí NPC đã đưa ra để hiện thực hoá phong cách lãnh đạo Chuyên nghiệp - Hiệu quả. Thực hiện quản lý tốt sẽ thay đổi hoàn toàn phong cách làm việc của công nhân viên trong đơn vị.

Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên, đảm bảo mỗi cán bộ công nhân viên trong đơn vị nắm bắt rõ các chủ trương chính sách của ngành điện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung đào tạo, lớp tập huấn để trang bị cho đội ngũ quản lý vận hành nắm vững đặc tính kỹ thuật, tính năng tác dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật của các vật tư thiết bị trên lưới điện, cũng như phải giám sát chặt chẽ việc tổ chức lấy mẫu, thí nghiệm đánh giá chất lượng vật tư thiết bị theo yêu cầu của EVNNPC như: thí nghiệm đo tổn thất Po, Pk MBA phân phối, lấy mẫu thí nghiệm dây và cáp điện. Khi cán bộ công nhân viên có trình độ, năng lực đảm bảo theo yêu cầu công việc sẽ là nền tảng cho sự thay đổi cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ công nhân viên thay đổi cách làm việc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những người thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình, rút kinh nghiệm với những người chưa có tiến bộ trong thay đổi phương pháp làm việc theo yêu cầu của công ty.

Mỗi cán bộ, công nhân viên trong PC Tuyên Quang cùng tập trung phấn đấu, thay đổi cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nghiêm túc để góp phần hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đã được NPC giao./.

Nguyễn Quốc Hưng – PC Tuyên Quang
 

Bình luận