Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) hiện đang quản lý vận hành hơn 235 km đường dây cao thế 110kV, 3250 km đường dây trung thế, 7367 km đường dây hạ thế, 3755 TBA phân phối, và 09 TBA 110kV trên địa bàn toàn tỉnh. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, tập thể CBCNV đã và đang nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch được EVNNPC giao. 

Theo đó, để thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân.

Trong 10 tháng đầu năm, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tổng công ty điện lực miền Bắc, Ban giám đốc Công ty, PC Hà Tĩnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng của PC Hà Tĩnh đều hoàn thành tốt so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đạt 1.075,95 triệu kWh, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm 2021; Tổn thất điện năng 6,99% giảm so với cùng kỳ 0,76%; Trong 10 tháng đầu năm, Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, các nhà thầu thi công trên lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

 z3868834013347_835ccb36d0ff5d6415a1e0b9cb906491

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Giám đốc PC Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 10 tháng, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò quan trọng việc áp dụng khoa học công nghệ trong công tác hiện đại hóa lưới điện, PC Hà Tĩnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và hướng tới xây dựng lưới điện thông minh. Hiện nay, Công ty đã và đang áp dụng một số công nghệ mới như: Áp dụng mô hình TBA không người trực; Lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa; Đưa vào vận hành các mạch vòng DMS; Ứng dụng các thiết bị Flycam và Camera nhiệt… trong công tác kiểm tra, vận hành và phát hiện sự cố lưới điện; Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ Hotline trong sửa chữa lưới điện; Số hóa hợp đồng mua bán điện; hóa đơn điện tử; Đẩy mạnh thanh toán không sử dụng tiền mặt; Vận hành an toàn hệ thống phần mềm số hóa các quy trình thuộc lĩnh vực Kỹ thuật – An toàn và các nhóm quy trình thuộc lĩnh vực kinh doanh và tài chính.

z3868834291894_c9e9e0601d615fbd7396a0b4973e226e

Tại Hội nghị giao ban 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm đã đưa ra các giải pháp trong công tác SXKD, giảm thiểu suất sự cố, giảm tổn thất điện năng, quản lý hành lang an toàn lưới điện,…

Trong các tháng còn lại của năm 2022, lãnh đạo PC Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu tiên quyết đó là cấp điện ổn định đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022 Tổng công ty giao, hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động năm 2022. Phấn đấu trong toàn Công ty không xảy ra tai nạn lao động và các vụ cháy nổ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành hệ thống điện. Tiếp tục đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp gắn với thực hiện chủ đề năm của EVN “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”…

Với các giải pháp đồng bộ cùng sự chung sức đồng lòng, nhiệt tình, trách nhiệm, nội bộ đoàn kết thống nhất. Trong thời gian tới PC Hà Tĩnh quyết tâm nỗ lực đảm bảo chất lượng điện năng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./. 

Quỳnh Trâm – PC Hà Tĩnh