Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lai Châu: Bàn thảo giải pháp thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức ngày 29/3 đã cụ thể hoá chủ đề năm 2019 của EVN “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” với phương châm “Đổi mới cách nghĩ, cải tiến cách làm, 5S sẵn sàng, cùng nhau phát triển”.

Đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2019. Từ chủ đề năm của EVN, PC Lai Châu đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành xây dựng, đưa vào triển khai Trung tâm điều khiển xa và 02 trạm biến áp 110 kV không người trực ở huyện Than Uyên và huyện Phong Thổ; áp dụng và tiếp nhận phần mềm tính toán hiệu quả công việc BCS/KPI của Tổng công ty, tăng cường áp dụng công nghệ vào quản lý vận hành, triển khai dịch vụ cấp điện cấp độ 4, thực hiện tiêu chuẩn 5S đối với 100%  lưới điện 110kV, 35kV, 22 kV và lưới điện các khu vực trung tâm.v.v.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, PC Lai Châu khuyến khích việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhất là trong lĩnh vực quản lý vận hành lưới điện và công tác kinh doanh; lựa chọn những sáng kiến có khả năng áp dụng được vào thực tế để nhân rộng nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.


 
Hội nghị đã đưa ra Nghị quyết và tiến hành biểu quyết nhiệm vụ trọng tâm
năm 2019

PC Lai Châu hiện có 543 CNVCLĐ làm việc tại Cơ quan Công ty và 7 Điện lực, 3 đơn vị trực thuộc khác. Công ty đang tiếp tục sắp xếp lại hoạt động sản xuất chính và dịch vụ, thực hiện bố trí hợp lý nhân sự giữa các phòng ban, đảm bảo đúng định biên, hiệu quả công việc; công tác đào tạo phải gắn kết với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng đào tạo năng lực quản lý cho lãnh đạo phòng, ban, đơn vị đào tạo bố trí công việc với công nhân, nhân viên phù hợp với trình độ, bậc thợ, tránh lãng phí nguồn lực.

Cũng tại Hội nghị, ông Cao Ngọc Lạc - Giám đốc PC Lai Châu đã giải đáp một số kiến nghị của người lao động về các chỉ tiêu SXKD, công tác đầu tư, công tác nhân sự,  đào tạo bồi huấn…


 

Vũ Văn Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam,
Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC

Dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC  đã thông báo một số điểm nổi bật trong các nhiệm vụ quan trọng của Tổng công ty và Công đoàn trong thời gián tới, đồng thời đề nghị PC Lai Châu cần bàn sâu các giải pháp để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động bằng hoặc hơn mức lương chung toàn Tổng công ty trong điều kiện một số công việc đã được chuyển giao cho Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc. Đồng thời đảm bảo mọi chế độ chính sách đối với người lao động được thanh toán đầy đủ, kịp thời. /.

   
  Tố Vân  - CĐ EVNNPC

Bình luận

;