Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai: Thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả

Trong 5 tháng đầu năm 2022, PC Lào Cai đã bước đầu đạt được những mục tiêu trong 5 kế hoạch đã đề ra. Sản lượng điện thương phẩm lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 1.296,7 tr.kWh tăng 14,22% so với cùng kỳ năm 2021 đạt 43,17% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 2,13% giảm 0,24% so cùng kỳ (tỷ lệ tổn thất lưới điện hạ thế là 3,39% trong đó khu vực trung tâm là 2,45%; cận trung tâm là 4,33% và khu vực nông thôn là 5,07%). Doanh thu tiền điện đạt 2169,69 tỷ đồng. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70,08%; tỷ lệ trích nợ tự động đạt 19,35%. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 3,95 ngày.

ảnh 1

Trụ sở Công ty

Công tác đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đã và đang triển khai thực hiện, hoàn thiện 7 dự án bổ sung năm 2021; 14 dự án kế hoạch năm 2022 với tổng mức đầu tư là 196,678 tỷ đồng. Với việc hoàn thành sớm các dự án này sẽ góp phần chống quá tải trong mùa nắng nóng, nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

Trong thời gian qua, PC Lào Cai đã cung cấp điện đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, phòng ngừa diễn biến phức tạp khắc nghiệt của thời tiết, PC Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “4 tại chỗ - 3 sẵn sàng”. Ngoài ra, công ty cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết mối nguy hiểm về điện trong nhân dân, cách phòng tránh và chấp hành đúng quy định, pháp luật Nhà nước về công tác an toàn điện.

ảnh 3

Thay thế công ty cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa

Bên cạnh đó, các phương án sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên được công ty thực hiện nhằm khắc phục các khiếm khuyến trên hệ thống điện. Việc xét duyệt kế hoạch cắt điện được thực hiện một cách đồng bộ, đảm bảo kết hợp nhiều công việc cho một lần, một khu vực cắt điện. Công tác giải phóng hành lang lưới tuyến có sự vào cuộc quyết liệt của các phòng nghiệp vụ liên quan, đơn vị cơ sở nhằm kịp thời phát hiện xử lý các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn.

Ngoài ra, PC Lào Cai hiện đang tích cực triển khai mạnh mẽ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số, văn hóa an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Lan tỏa văn hóa – nâng tầm giá trị”. Bên cạnh đó, công ty đã và đang áp dụng thành công khung năng lực trong quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm ứng dụng một cách có hiệu quả vào quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, PC Lào Cai còn tích cực tham gia hưởng ứng các công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn.

Trong những tháng cuối năm 2022, PC Lào Cai sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho người lao động; duy trì, củng cố công tác an toàn lao động, đảm bảo an toàn về con người. Đặc biệt, công ty chú trọng thực hiện chương trình hành động “Nói không với sự cố". Xuyên suốt quá trình hoạt động, làm việc, PC Lào Cai luôn thực hiện theo đúng tôn chỉ của ngành, đồng thời cũng mang bản sắc riêng đó là “Giữ trọn niềm tin của bạn”. Tin tưởng rằng bằng sự nỗ lực của cả hệ thống, PC Lào Cai sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”./.

PC Lào Cai