Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Yên Bái nhiều biện pháp thực hiện giảm tổn thất điện năng 6 tháng cuối năm 2022

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng (TTĐN) là những chỉ tiêu quan trọng của Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái), đảm bảo hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, sáu tháng đầu năm tỷ lệ tổn thất của PC Yên Bái đã giảm 0,3% so với kế hoạch của NPC  và giảm 1,67% so với cùng kỳ năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện do PC Yên Bái quản lý là 4,81% tổn thất các đường dây tải điện cấp điện áp 110kV có chiều hướng giảm so với kế hoạch và các đường dây trung, hạ áp có tỷ lệ tổn thất ở ngưỡng đã được tính toán, cụ thể có 17 đường dây tổn thất dưới 2%; 13 đường dây tổn thất từ 2-3%; 10 đường dây tổn thất từ 3-4%; 03 đường dây tổn thất từ 4-5%; có 2 đường dây có TTĐN cao trên từ 5-6% và không có đường dây cao trên 6%, một số công trình xây dựng và cải tạo lưới điện đã phát huy hiệu quả không làm gia tăng tỷ lệ tổn thất như  đường dây 973T12.4 Văn Yên nâng cấp lên 35kV từ cột 138 đến cột 180; chuyển cấp nguồn phân đoạn Yên Thắng 2 Lục Yên sang lấy nguồn từ Hà Giang và đóng tụ bù dung lượng phù hợp; thực hiện nâng tiết diện đường trục từ AC95 lên AC120 giúp giảm tổn thất điện năng cũng như lắp đặt tụ bù ứng động giúp giảm TTĐN và lập phương án lấy nguồn từ thủy điện Hồ Bốn giúp giảm tổn thất điện năng khi phát điện lên lưới của các Nhà máy Thủy điện.

PC Yên Bái thực hiện các công việc nhằm giảm tổn thất như vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao được 150 vị trí cột đường dây trung thế, 87 trạm biến áp phân phối; thực hiện công tác 5S tại 68 trạm biến áp phân phối và gần 70 Km đường dây 35, 22 và 0,4 kV; hoán đổi 92 máy biến áp non tải-quá tải, san tải đường dây 0,4kV cho 74 trạm biến áp,  cân đảo pha 210 trạm biến áp bị lệch pha cũng như tăng phiên sửa chữa điện Hotline và lắp đặt hệ thống tụ bù trên lưới điện ở vị trí phù hợp; mở lộ và tăng cường dây dẫn đối 28 trạm biến áp. Bên cạnh đó, PC Yên Bái thay định kỳ được 11.339 công tơ các loại đảm bảo không có thiết bị đo đếm quá hạn kiểm định trên lưới điện đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 41.508 lượt khách hàng, lập biên bản và xử lý 632 trường hợp hư hỏng, sai lệch hệ thống đo đếm đồng thời truy thu sản lượng điện theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề tổn thất, kịp thời phát hiện sai sót trong kinh doanh.

20210601_155602

Tăng cường sửa chữa điện hotline giảm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng

Để tiếp tục giảm tổn thất trong sáu tháng cuối năm, Trưởng ban chỉ đạo giảm tổn thất - Giám đốc PC Yên Bái  đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng với nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện sát sao nhằm giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, đó là: Cần giám sát tình hình vận hành các nhà máy Thủy điện trên địa bàn thực hiện biểu đồ điện áp đúng quy định cũng như đảm bảo kết dây vận hành kinh tế nhất, bên cạnh đó công tác đầu tư xây dựng cần đẩy nhanh việc thực hiện cải tạo các đường dây 35kV khu vực huyện Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái nhằm giảm tải, sa tải cho các đường dây; các trạm biến áp phân phối có các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất với 20 biến áp phân phối; kiểm soát đảm bảo dung lượng bù tối ưu và giám  sát chặt chẽ việc vận hành non tải các trạm biến áp chuyên dùng để có giải pháp vận hành phù hợp và xử lý các hư hỏng đồng thời khắc phục các TBA bù thừa, bù thiếu, cosφ thấp… ; tăng cường quản lý vận hành ngăn ngừa sự cố lưới điện 110kV do chủ quan gây ra; tăng cường kiểm tra, phúc tra ghi chỉ số công tơ cũng như giám sát tình hình vận hành chương trình đo xa đầu nguồn, đo xa trạm công cộng, chuyên dùng. Từng bước loại dần các thiết bị không tin cậy, hiệu suất kém và tổn thất cao. Giám sát công tác ghi chỉ số của các tổ DVBLĐN, đảm bảo tính chính xác của số liệu để nhận dạng TTĐN đúng trọng tâm và  tăng cường công tác kiểm tra chống trộm cắp điện, tập trung ở các TBA có TTĐN cao, tăng giảm liên tục nhiều tháng.

3

Luân chuyển máy biến áp có công suất phù hợp góp phần giảm tỷ lệ tổn thất

Đồng bộ triển khai các giải pháp kỹ thuật cũng như trong quản lý nhằm giảm tổn thất điện năng, cụ thể hóa phương án giảm tổn thất, phân vùng, xác định từng khu vực có nguy cơ tổn thất cao để xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022.

Mai Ngọc Lương- PC Yên Bái