Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại Công đoàn PC Bắc Ninh

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-CĐĐVN ngày 14/11/2023 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc Giám sát chuyên đề đối với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 01/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”. Sáng ngày 21/11/2023, đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh về việc giám sát chuyên đề năm 2023. 

Tiếp đoàn công tác có đồng chí Trịnh Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc; đồng chí Nguyễn Tuấn Mười, Chủ tịch Công Đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh cùng BTV, BCH, kế toán Công đoàn Công ty. 

EVN_KTGS chuyên đề 2023  (4) Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Mười, Chủ tịch Công đoàn PC Bắc Ninh báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động số 505/CTHĐ-CĐĐVN ngày 13/10/2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 44/KH-CĐĐVN ngày 01/02/2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Chương trình số 01/CTr-BCH, ngày 26/8/2020 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn PC Bắc Ninh đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung.

EVN_KTGS chuyên đề 2023 Bìa (2) Đồng chí Nguyễn Tuấn Mười, Chủ tịch Công đoàn PC Bắc Ninh thay mặt BTV báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá rất cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện cụ thể hóa Chương trình hành động số 505/CTHĐ-CĐĐVN ngày 13/10/2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-CĐPCBN về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; trong đó, đã bám sát theo Kế hoạch số 12/KH-ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và lựa chọn những nội dung phù hợp với thực tế của đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện. Sau hơn 2 năm, các cấp Công đoàn trong Công ty Điện lực Bắc Ninh nhận thức đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình hành động số 505 của Công đoàn Điện lực Việt Nam; đề ra kế hoạch và triển khai đồng bộ, nghiêm túc thực hiện các giải pháp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh đã hoàn thành đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

EVN_KTGS chuyên đề 2023 (3) Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc

Đối với chuyên đề giám sát về thực hiện Kế hoạch số 44/KH-CĐĐVN ngày 01/02/2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Chương trình số 01/CTr-BCH, ngày 26/8/2020 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023” nhìn chung Công đoàn PC Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền theo định hướng, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực thực hiện quy chế, quy định, tham gia các sự kiện lớn của EVN, EVNNPC và Công ty.

Bên cạnh những đánh giá và ghi nhận kết quả mà Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh đã đạt được trong 2 năm triển khai nhiệm vụ, đoàn công tác cũng trao đổi làm rõ về những đề xuất kiến nghị của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty. Đồng thời Đề nghị BCH, Ban Thường vụ Công đoàn PC Bắc Ninh tiếp tục tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời báo cáo cấp ủy đảng và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các chuyên đề của đoàn giám sát năm 2023 đề ra.

Thanh Ngọc - PC Bắc Ninh