Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

BA2: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 tạo đà vững chắc bước vào năm 2022

Năm 2021 là năm đầy gian nan và thử thách khi đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực (BA2) phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước (nơi có dự án của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai) phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng với tinh thần thi đua yêu nước và thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2021. Đặc biệt, trong tình hình phải thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, các CBCNV và các giám sát của đơn vị đã tìm mọi biện pháp, bám trụ tại công trường để đảm bảo hoàn thành mục tiêu khởi công và đóng điện đúng tiến độ các công trình. 

Ban đã thực hiện khởi công 25 dự án với tổng mức đầu tư của các dự án khởi công trong năm đạt 2.759,927 tỷ đồng. Tổ chức đóng điện, bàn giao và đưa vào sử dụng 22 dự án. Quy mô công suất tăng thêm 612 MVA và cải tạo, xây dựng mới 109km ĐZ 110kV. Về công tác quyết toán: Trong năm 2021, Ban đã tổ chức thẩm tra và trình NPC hồ sơ quyết toán 48 dự án, với tổng giá trị 2.523,9 tỷ đồng. Tổng công ty đã phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình 44 dự án với giá trị 2.143,8 tỷ đồng. Thực hiện hoàn thành 99,8% giá trị giải ngân so với kế hoạch vốn đã được phê duyệt.

Đặc biệt, những ngày cuối tháng 11 năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, được sự giúp đỡ của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, các cấp chính quyền địa phương, sự ủng hộ và hỗ trợ từ các cấp chính quyền tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã hoàn thành đóng điện và bàn giao dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020. Đây là dự án đặc biệt cấp điện cho huyện đảo tiền tiêu của Tổ Quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Đây cũng là công trình có tầm quan trọng thuộc Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo”. 

BLV4

Toàn cảnh dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020

Cuối tháng 12 năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, được sự phối hợp giúp đỡ của PC Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cũng đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện thành công dự án “ Đường dây và TBA 110kV Vân Đồn 2”. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Ban trực tiếp quản lý và điều hành. Việc đóng điện thành công dự án “Đường dây và TBA 110kV Vân Đồn 2” và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng đúng tiến độ quy hoạch phát triển lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại của các nhà đầu tư trong huyện Vân Đồn. Cải thiện chất lượng điện năng khu vực thị trấn. Là cơ sở để phát triển và quy hoạch cải tạo lại hệ thống lưới điện khu vực tỉnh Quảng Ninh.

A3

Lễ đóng điện bàn giao dự án “Đường dây và TBA 110kV Vân Đồn 2”

Một trong những nội dung quan trọng để thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng tổ chức và thực hiện công tác chuyển đổi số theo định hướng chung của Tổng Công ty để đáp ứng yêu cầu số hóa trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại; Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ lao động để có thể tiếp thu, sử dụng, khai thác hiệu quả các chương trình chuyển đổi số; bảo đảm CBCNV có thể khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung, dùng riêng, các ứng dụng chuyển đổi số sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là một quá trình liên tục và phát triển theo từng giai đoạn, bằng cách mở rộng phạm vi hoặc nâng cao, cải tiến hơn ở một cấp độ mới. Chuyển đổi số cần phải có sự tham gia của toàn bộ CBCNV, các khách hàng, đối tác, nên cùng với công tác đào tạo, nâng cao năng lực của CBCNV đáp ứng nhiệm vụ trong môi trường số, công tác truyền thông tới khách hàng, đối tác về xu hướng chuyển đổi số, xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp số cũng đang được đơn vị triển khai thực hiện. Ban Giám đốc và Công đoàn Ban cũng tuyên truyền và phát động các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số và được CBCNV tích cực ủng hộ. Khuyến khích các phòng trong Ban triển khai chuyển đổi số một cách linh hoạt và sáng tạo. Khen thưởng các CBCNV có ý tưởng, sáng kiến, đề tài hỗ trợ các nhiệm vụ và công tác chuyển đổi số của Ban.

Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực là đơn vị tiên phong luôn sẵn sàng nghiên cứu, phối hợp áp dụng công nghệ số trong các dự án ĐTXD theo định hướng, kế hoạch chung của Tổng Công ty. Sau thành công đóng điện MBA T2 TBA 110kV Quế Võ 2-là TBA kỹ thuật số đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam- Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã tiếp tục đăng ký áp dụng triển khai thiết kế theo mô hình TBA kỹ thuật số hoàn chỉnh tại dự án Đường dây và TBA 110kV Bắc Thành Phố, Thanh Hóa và đã được EVN bổ sung vào danh mục thí điểm.

QV2

Công trình lắp MBA T2 TBA 110kV Quế Võ 2- dự án đầu tiên  thí điểm và áp dụng giải pháp TBA kỹ thuật số của NPC

Đối với các mặt công tác khác, BA2 đã làm tốt công tác tổ chức, hành chính, lao động tiền lương, đào tạo và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, tại Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực, công tác an toàn lao động và PCCN luôn được Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong những năm qua, mặc dù việc giám sát thi công các công trình gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, đi lại xa, nhưng công tác an toàn bảo hộ lao động luôn được đảm bảo tốt. Không có tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh và trong quá trình giám sát thi công xây dựng công trình. Thực hiện tốt công tác PCCN, tổ chức huấn luyện, diễn tập và kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị bảo hộ, trang thiết bị PCCC theo định kỳ. Tính đến nay, tại đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động trên công trường hoặc vi phạm quy định về an toàn PCNC theo quy định.

Với những cố gắng đã đạt được trong năm 2021, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã vinh dự được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 05 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, 01 bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng, 03 bằng khen của EVN và nhiều giấy khen khác. 

Thời gian tới được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách, do vậy Ban cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực sáng tạo để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và số hóa mọi mặt lĩnh vực… Phấn đấu nâng cao hình ảnh và vị thế của đơn vị, trở thành đơn vị xuất sắc đi đầu trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tuyết Nhung - BA2

Bình luận