Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 bao gồm các thiết kế: poster, banner, phướn, frame Facebook, áo, mũ và túi. Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 sẽ được cập nhật tại đây.

- Click để download poster tại đây

- Click để download phướn tại đây

- Click để download banner tại đây

- Click để download frame Facebook tại đây

- Click để download áo, mũ và túi tại đây

Download toàn bộ file thiết kế Bộ tài liệu Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 tại đây

Theo EVN