Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Các anh - Những người Thợ điện luôn thắp lên ánh sáng và niềm tin

Chúng tôi - những người lính áo cam

Tiếp nối cha anh thắp nên ánh sáng

Tâm huyết yêu nghề miệt mài năm tháng

Luôn mong lưới điện an toàn.

 ảnh bài thơ

Phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân

Quản chi nắng rãi mưa rầm

Sửa chữa mất điện lặng thầm 

Anh em quần áo ướt đầm mồ hôi. 

Đầu hè nắng gắt, mưa rơi

Phụ tải đột biến tăng lên nhiều lần

Lại thêm giông lốc bất thần

Cột đổ, sứ vỡ thêm phần xót xa.

 Anh em chẳng ngại xông pha

Tìm kiếm, khắc phục cả ba đêm liền

Phơi mình trên cột triền miên

Chỉ mong cấp điện khỏi phiền cho dân.

 Anh em cứ thế chuyên cần

Quyết tâm, đồng sức,  đồng lòng cùng nhau

Vẫn chỉ niềm tin trước sau

Ánh sáng, sáng mãi một màu thủy chung.

 

Lê Bá Khương & Nguyễn Thị Phương Thảo – PC Phú Thọ