Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc làm việc với Công ty Điện lực Lai Châu

Ngày 05/8/2022 tại trụ sở Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), đoàn công tác Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT) do Ông Vũ Đình Khiêm - Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn và một số phòng ban NPCIT đã có buổi làm việc với PC Lai Châu. Làm việc với đoàn về phía PC Lai Châu có ông Bùi Xuân Thành - Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban giám đốc Công ty, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của Công ty.

1ok Quang cảnh buổi làm việc

Nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác SXKD khác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tại buổi làm việc NPCIT trao đổi các nội dung triển khai kênh truyền SCADA với các nhà máy thủy điện IPP và các TBA 110kV khách hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đánh giá công tác ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ SXKD.

Về nội dung đề án triển khai phát triển dịch vụ kênh truyền SCADA với các nhà máy thủy điện IPP và các TBA 110kV khách hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hai bên thống nhất phải có cơ chế triển khai đồng bộ từ EVNNPC đến các đơn vị trong cách phát triển thuê kênh truyền và các dịch vụ tới các khách hàng. Cách thức thuyết phục, làm việc với khách hàng chuyển đổi ký hợp đồng với ngành điện. Thống nhất thời gian hoàn thành phối hợp phương án giữa 2 đơn vị.

Đánh giá công tác ứng dụng các phần mềm dùng chung của NPCIT, PC Lai Châu cơ bản đã thực hiện ứng dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đáp ứng yêu cầu hỗ phục vụ công tác quản trị điều hành, KD-DVKH, điều hành lưới điện và đảm bảo ATTT. Tại cuộc họp NPCIT đã có những trao đổi và trả lời các đề xuất, kiến nghị của PC Lai Châu. Hai bên cũng thống nhất một số các nội dung trong công tác phối hợp triển khai hỗ trợ về khai thác ứng dụng, phần mềm và triển khai công tác công nghệ thông tin giúp hai đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao./.

Cẩm Bình – PC Lai Châu