Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc cần phát huy hơn nữa thế mạnh của Đơn vị dịch vụ

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên bà Đỗ Nguyệt Ánh tại buổi làm việc với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) ngày 22/6/2022. Cùng tham dự có ông Vũ Anh Tài – Thành viên HĐTV; ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng Giám đốc, cùng một số Ban chuyên môn.

dai dien

Phát biểu trước cán bộ lãnh đạo chủ chốt của NPSC, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 trước những khó khăn chung trong phát triển kinh tế của đất nước và thế giới, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của ngành Điện trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau dịch bệnh. Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn xác định phải thực hiện tốt công tác quản trị trong toàn Tổng công ty, bám sát các hoạt động SXKD của các đơn vị trong thực hiện kế hoạch đầu năm và kế hoạch trung, dài hạn mà Tổng công ty đã giao. Với mục đích đó, Đoàn công tác Tổng công ty đã có chương trình làm việc tại NPSC để lắng nghe và cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo mọi hoạt động của NPSC sẽ thực hiện tốt trong năm 2022. 

5

Ông Nguyễn Quang Quân - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc báo cáo về một số kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác SXKD của NPSC đã đạt một số kết quả trong một số loại hình dịch vụ như: Công tác tư vấn thiết kế 6 tháng đầu năm đạt 11% kế hoạch và bằng 38% so với cùng kỳ; Công tác Thí nghiệm tạo doanh thu: Thí nghiệm tự thực hiện đạt 14% kế hoạch giao và bằng 45% so với cùng kỳ; Thí nghiệm ngoài ngành đạt 58% kế hoạch giao và bằng 107% so với cùng kỳ; Doanh thu Sửa chữa lớn 94% kế hoạch giao và bằng 134% so với cùng kỳ; Sửa chữa MBA lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 25% kế hoạch giao và bằng 90% so với cùng kỳ. Đối với thí nghiệm CBM tính đến ngày 17/6/2022 đã thực hiện được 7.949 thiết bị trên tổng 19.579 thiết bị phải thí nghiệm theo CBM đạt 40.6% khối lượng. 

Tại buổi làm việc, Trưởng các ban chuyên môn Tổng công ty đã có những đánh giá, nhận xét, góp ý cũng như chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác kỹ thuật, đầu tư, tổ chức, tài chính kế toán của NPSC trong thời gian qua và 6 tháng đầu năm 2022. 

Đánh giá về những kết quả mà NPSC đã thực hiện từ ngày thành lập cho đến nay, ông Vũ Anh Tài – Thành viên HĐTV nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại NPSC là đơn vị dịch vụ thực hiện đúng định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác SXKD trong 3 năm 2019, 2020 và 2021 đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để có được những kết quả như vậy NPSC luôn có được sự ủng hộ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, sự cố gắng nỗ lực của CBCNV 26 Xí nghiệp. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, NPSC đã không đạt được những kết quả như kỳ vọng, chính vì vậy, ông Tài đề nghị NPSC phải đưa ra những kế hoạch có tính cân đối chính xác cho từng loại hình dịch vụ tại mỗi Xí nghiệp. Trong đó, mỗi Xí nghiệp phải có tính chủ động trong nhiệm vụ công tác được giao. Đối với thực hiện thí nghiệm CBM cần phải hướng vào đối tượng cụ thể và tập trung hơn trong thời gian tới, đặc biệt là nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của loại hình dịch vụ này. Đồng thời, thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo mỗi nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định tránh những rủi ro không đáng có. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ của NPSC, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, nhiệm vụ của NPSC là phục vụ các dịch vụ điện và mang lại nhuận cho Tổng công ty. Lợi nhuận chính đáng đó NPSC phải được đảm bảo từ chất lượng các công trình và thay mặt Tổng công ty chịu trách nhiệm về chất lượng do Tổng công ty giao quản lý. 

3

Yêu cầu về một số nhiệm vụ mà NPSC phải thực hiện, bà Ánh đề nghị NPSC cần tập trung thực hiện tốt những công tác sau: thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý lưới điện trung hạ áp, đảm bảo thực hiện xử lý sự cố một cách triệt để, không gây ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng điện; Công tác tư vấn thiết kế phải xác định rõ và tối ưu hóa được quy mô, phương án đầu tư, kiểm soát được dự toán một cách phù hợp và thực hiện đúng quy định của pháp luật; Công tác sửa chữa máy biến áp siết chặt về tiêu chuẩn trong sử dụng thiết bị vật tư, có thí nghiệm CBM để phát hiện và ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. 

Đối với công tác xây lắp, Chủ tịch HĐTV cho biết, ngay từ ngày đầu thành lập NPSC, Tổng công ty luôn kỳ vọng đây sẽ là đơn vị thực hiện tốt công tác xây lắp, bởi nó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi thực hiện thi công các công trình trọng điểm, xử lý nhanh sự cố, chính vì vậy Lãnh đạo NPSC phải có cách nhìn định hướng cho tương lai, phải phát huy hơn nữa những thế mạnh của đơn vị dịch vụ, đảm bảo công tác xây lắp là dịch vụ mũi nhọn và là đơn vị xung kích của Tổng công ty. 

Tại buổi làm việc Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh đề cập đến một số nội dung quan trọng mà NPSC đảm bảo thực hiện tốt đó là: Kiểm soát tốt công tác hạch toán chi phí tháng của các Xí nghiệp; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Công ty Điện lực, các BQLDA để chủ động trong việc khảo sát, lập phương án, lập danh mục đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng phương án đầu tư xây dựng và tiến độ lập hồ sơ tư vấn thiết kế; Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, thuyên chuyển cán bộ, người lao động phù hợp trình độ, năng lực, chuyên môn để đạt hiệu quả cao, tăng năng suất lao động; Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng Công ty về công tác tiền lương, đảm bảo xây dựng quỹ tiền lương đúng quy định. 

Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, CBCNV NPSC cần nhận thức được chất lượng các sản phẩm dịch vụ của NPSC có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật - vận hành của  toàn Tổng Công ty.

2

Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh thăm nơi làm việc của CBCNV Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

Khẳng định NPSC là đơn vị không thể tách rời trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Chủ tịch HĐTV cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới NPSC sẽ là đơn vị đảm bảo trọn vẹn hoàn thành đầy đủ 100% các kỳ vọng của Tổng công ty, hoàn thành toàn diện các kế hoạch năm 2022, đảm bảo lương và thu nhập cho người lao động .


Việt Hạnh – Ban TT & Hằng Nga - NPSC