Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Cao Bằng hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, Công ty Điện lực Cao Bằng tập trung thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm khơi dậy tinh thần “Người công nhân tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn và thích ứng” trong toàn Công ty.

Từ chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tháng Công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Công ty Điện lực Cao Bằng đã lập các chương trình hành động cụ thể trong Công ty với các nội dung tăng cường công tác tự kiểm tra, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) thực hiện công tác ATVSLĐ; Đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của người lao động tại Công ty, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên trong thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. 

Đối với hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động tới 100% cán bộ, nhân viên, người lao động (NLĐ), hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Tổ chức phát động thi đua giữa các đơn vị với chủ đề “Nói không với sự cố cây đổ vào đường dây”. Cùng với chủ đề này Đoàn Thanh niên phối hợp với Thành đoàn, Huyện đoàn ra quân chặt tỉa cây trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp và nhiều hoạt động khác nhằm phát huy truyền thống của ngành Điện.

băng rôn dltp mới
Các đơn vị trực thuộc treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ

Theo ông Đỗ Vĩnh Cương - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “với một tập thể có bề dày trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhất là trong công tác quản lý vận hành lưới điện. Để tích cực hưởng ứng “tháng hành động về ATVSLĐ và phong trào thi đua nói không với sự cố cây đổ vào đường dây”, tập thể CNVCLĐ trong Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và ý nghĩa bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022”.

DL Quang Hoa chăt cay
Công nhân ĐL Quảng Hòa ra quân chặt cây bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp

Cùng với đó, Công đoàn Công ty tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ATVSLĐ trong đội ngũ CNVCLĐ, để mỗi NLĐ hiểu rằng: an toàn trong lao động sản xuất là trách nhiệm mỗi người lao động để cùng hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt kỷ luật lao động, giữ gìn tốt an toàn vệ sinh khi làm việc. Từ đó phát huy sức mạnh nội lực, thống nhất trong mục tiêu, tư duy và hành động với phương châm: “An toàn lao động - Năng suất cao - Thu nhập tốt”.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp trong và ngoài Ngành cùng với sự ủng hộ của CNVCLĐ trong Công ty Điện lực Cao Bằng, với truyền thống tốt đẹp của các thế hệ những người công nhân ngành Điện, toàn thể đội ngũ CNVCLĐ Công ty Điện lực Cao Bằng quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động trong “Tháng hành động về ATVSLĐ” và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.

Hà Giang – P.TP An toàn, PC Cao Bằng