Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Điện Biên triển khai công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031

Thực hiện chỉ dạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại công văn số 2217/EVNNPC-TC&NS ngày 11/5/2022 về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, quản lý. Ngay sáng 11/5/2022 Công ty Điện Lực Điện Biên đã tổ chức các Hội nghị cán bộ triển khai các bước rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031.

quy hoach2 Ông Trần Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 có 03 đồng chí được quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty; 08 đồng chí quy hoạch chức danh Phó giám đốc Công ty và 02 đồng chí quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty. Hiện tại các đồng chí trong diện quy hoạch 2021-2026 là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, hằng năm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục được hội nghị tập thể Lãnh đạo nhất trí giữ nguyên danh sách quy hoạch giai đoạn 2021-2026 đã được Tổng công ty phê duyệt.

anh quy hoach1 Ông Ngô Xuân Hương - Trưởng phòng TC&NS triển khai công tác cán bộ 

Hội nghị cán bộ tại các bước đã thảo luận, rà soát nhân sự và giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2026-2031 với 15 đồng chí được tín nhiệm biểu quyết quy hoạch các chức danh Giám đốc; Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty với mức tín nhiệm cao.

Sau khi được Tổng công ty phê duyệt danh sách cán bộ quy hoạch các giai đoạn, Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ và thực hiện luân chuyển để cán bộ được rèn luyện, thử thách trong mọi môi trường công tác nhằm tích lũy kinh nghiệm ở các vị trí quản lý sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ở vị trí quy hoạch./.

PC Điện Biên