Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị các chuyên đề thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

Hội nghị tổng kết các chuyên đề là hoạt động thường niên hàng năm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) nhằm đi sâu đánh giá, phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, từ đó vạch định những phương hướng, nhiệm vụ, làm cơ sở, động lực để đội ngũ Lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm vươn lên thực hiện thành công các mục tiêu mới. 

tct1

Toàn cảnh Hội nghị

Với ý nghĩa đó, sáng ngày 07/3, PC Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên đề, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của tất cả thành phần cán bộ chủ chốt của Công ty. Ông Lê Quang Thái- Phó Tổng Giám đốc NPC, Giám đốc PC Hà Tĩnh tham dự và chủ trì Hội nghị.

tct2

Ông Lê Quang Thái- Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, Giám đốc PC Hà Tĩnh tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận 03 nội dung báo cáo tổng kết gồm công tác KDDVKH- KTGSMBĐ; công tác ĐTXD-TCKT-SXK và công tác QLVH-ATVSLĐ-CNTT. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, các chuyên đề trình bày trước Chủ trì và Hội nghị đều bám sát định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, được cụ thể hóa từng phương pháp, cách làm mới hiệu quả được truyền đạt đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Công ty.

IMG_1558tct

Ông Trần Đức Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Với mỗi chuyên đề được trình bày trước Hội nghị, Lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực liên quan và các đại biểu có dịp trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý kiến, nhận xét trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá sát, đúng thực tế, từ đó cùng đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thời gian tới. Các ý kiến chỉ đạo mang tính thực tiễn và quyết liệt của các Lãnh đạo chuyên môn được chủ trì Hội nghị và các đại biểu đồng tình và đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Quang Thái- Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, Giám đốc PC Hà Tĩnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CBCNV Công ty đã nỗ lực đạt được trong năm 2022. Đồng thời khái quát bức tranh tình hình hoạt động kinh doanh bán điện của ngành điện nói chung và PC Hà Tĩnh nói riêng trong thời gian tới. Theo đó, năm 2023 dự báo tiếp tục là một năm hết sức khó khăn, thử thách, Giám đốc Công ty mong muốn đội ngũ Lãnh đạo và CBCNV Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ông Lê Quang Thái cũng thẳng thắn nêu rõ thực trạng những tồn tại, hạn chế của đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và trong công tác quản trị doanh nghiệp nói riêng. Cụ thể, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu đội ngũ Lãnh đạo và cán bộ quản lý cần ổn định tư tưởng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm và vai trò của mỗi cá nhân mình trước tập thể để xây dựng đội ngũ đoàn kết, thống nhất từ trên xuống dưới; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, nêu cao vai trò tham mưu nhằm đưa ra những cách làm hay, sáng tạo để không ngừng tạo dựng hình ảnh, uy tín trong tập thể. Ngoài ra, Công ty cần chú trọng hơn nữa các hoạt động lan tỏa và đẩy mạnh thực thi Văn hóa doanh nghiệp đến toàn thể CBCNV, trong đó, đặc biệt quan tâm đến văn hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa an toàn lao động, giúp người lao động nâng cao ý thức thực thi trên tinh thần tự giác. Từ những khó khăn về tài chính, ông cũng yêu cầu CBCNV trong đơn vị tăng cường ý thức thực hành tiết kiệm theo chủ đề năm của EVN "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

tct3

Ông Lê Quang Thái- Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, Giám đốc PC Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong thời gian tới, ông Lê Quang Thái cũng yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc cần tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung công việc cũng như các chỉ tiêu hiện tại Công ty chưa thực hiện tốt gồm: tổn thất điện năng, suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện và kết quả sản xuất khác; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; bảo đảm an toàn lao động, an toàn hành lang lưới điện; tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, chủ động trong phối hợp với chính quyền địa phương về các thủ tục cấp giấy phép giao và sử dụng đất sớm để khi có dự án đầu tư vào sẽ góp phần rút ngắn thời gian, đẩy nhanh việc hoàn thành tiến độ; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; thực hiện nghiêm túc quy định nhận diện thương hiệu; thực thi 5S từ văn phòng ra lưới điện; quan tâm đến công tác đào tạo, sắp xếp bộ máy tổ chức, lao động phù hợp...

tttt

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ông Lê Quang Thái tặng hoa chúc mừng chị em PC Hà Tĩnh.

Chỉ trong nửa ngày triển khai tổng kết các chuyên đề nhưng hiệu quả và chất lượng Hội nghị lần này được đánh giá cao. Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý các cấp Công ty chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước những thử thách và nhiệm vụ mới, cùng với tập thể CBCNV Công ty không ngừng quyết tâm, nỗ lực hăng say lao động, sản xuất; tiếp tục hướng tới mục tiêu cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch EVNNPC giao năm 2023.

Phương Thảo- PC Hà Tĩnh