Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Lai Châu nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất khác

Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) điện trên địa bàn tỉnh còn được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ thực hiện các loại hình SXKD khác. PC Lai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phục vụ khách hàng, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành điện.

Hiện PC Lai Châu đang triển khai các loại hình sản xuất kinh doanh khác như: Tư vấn thiết kế, thí nghiệm điện; quản lý dự án, cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi; sửa chữa điện, quản lý vận hành lưới điện, nghiệm thu lưới điện khách hàng; đấu nối công trình điện, sửa chữa thủy điện nhỏ và xây lắp điện. Đây là lĩnh vực rất quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Hoạt động SXKD khác góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động, thu nhập cho công ty và người lao động. Đồng thời tạo sự gắn kết đồng thuận đối với khách hàng trong công tác an sinh xã hội, minh bạch công khai các dịch vụ mà ngành điện thực hiện.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD khác được giao, PC Lai Châu đã chủ động bám sát chủ trương chính sách của tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Công ty để xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến, truyền đến từng CBCNV về vai trò của SXKD khác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác SXKD khác, nhằm thúc đẩy ý thức tự giác của CBCNV trong việc tham gia công tác SXKD khác của Công ty. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban đơn vị trong công tác SXKD khác; triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị để nắm bắt khó khăn, có giải pháp tháo gỡ và tham mưu, chỉ đạo, điều hành sản xuất kịp thời. Đồng thời, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự tham gia hoạt động SXKD khác, tăng cường năng lực, chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị. 

20220610_083728 Công nhân đội QLVH lưới điện cao thế Lai Châu thí nghiệm TBA chuyên dùng

Việc thực hiện SXKD khác đã được PC Lai Châu chủ động triển khai từ các phòng ban chuyên môn đến các đơn vị trực thuộc. Ông Quách Văn Biên – Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư cho biết: PC Lai Châu đã tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc giao dịch, cung cấp dịch vụ cho khách hàng; tăng cường nghiên cứu xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung các quy định, trình tự thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác, định mức chi phí, tuân thủ đúng theo các quy định của ngành, của nhà nước hiện hành nhằm công khai và minh bạch hóa các khoản chi phí tạo sự đồng thuận của khách hàng. Đặc biệt tăng cường nghiên cứu áp dụng chuyển đổi số trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng giúp khách hàng hiểu, chia sẻ, hợp tác lâu dài.

Ông Khổng Minh Tân – Giám đốc Điện lực Thành phố Lai Châu cho biết: Là đơn vị được PC Lai Châu giao nhiệm vụ SXKD điện và SXKD khác trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao Điện lực Thành phố đã chủ động rà soát đảm bảo điều kiện cho hoạt động SXKD khác được tốt nhất về nhân lực, vật lực, điều kiện hoạt động. Đồng thời, củng cố và kiện toàn kế hoạch dài hạn cho hoạt động SXKD khác; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, tổ, đội cùng như đối với từng CBCNV trong công tác SXKD khác, tích cực đổi mới các hoạt động SXKD khác, không ngừng tìm tòi, mở rộng các dịch vụ mà đơn vị có thế mạnh, đi sâu vào dịch vụ quản lý vận hành, vệ sinh công nghiệp…

6 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ SXKD khác của PC Lai Châu là 4.331 triệu đồng/3.663 triệu đồng, đạt 118% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm Tổng Công ty giao. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả SXKD chung của PC Lai Châu được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chấm điểm, xếp loại hàng tháng, quý đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một số kết quả nổi bật như: Điện thương phẩm thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 tăng 8,09% so với cùng kỳ năm 2021; Giá bán điện bình quân là 1.906,13đ/kWh; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,27%/99,8% cao hơn 0,47% so quy định của Tổng Công ty giao; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 72,22%, cao hơn 3,42% so với kế hoạch giao năm 2022...

Với mục tiêu, doanh thu từ SXKD khác đạt trên 8.000 triệu đồng trong năm 2022, PC Lai Châu sẽ phấn đấu tăng doanh thu các loại hình đã và đang đi vào ổn định như: quản lý vận hành, sửa chữa, kéo dây sau công tơ khách hàng; hoàn thiện điều kiện hoạt động các loại hình tư vấn thiết kế, giám sát, thí nghiệm... Triển khai thực hiện hiệu quả việc thương thảo với khách hàng chi phí nhân công, cung cấp vật tư trong quá trình thực hiện phát triển khách hàng mới theo luật Điện lực và đảm bảo quyền lợi, mục đích của khách hàng quyết tâm thực hiện đúng phương châm của ngành điện “Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững”./.

Văn phòng – PC Lai Châu