Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Thái Bình ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình; Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc PC Thái Bình và ban lãnh đạo cùng chuyên viên nghiệp vụ của Viettel Thái Bình.

Vtel

Với mục đích mở rộng địa bàn và tạo nhiều kênh thanh toán tiền điện nhằm đưa ra các giải pháp để tăng số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, không phải ra quầy nộp tiền điện, đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại và nhân lực của ngành điện. Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên. PC Thái Bình và Viettel Thái Bình đã thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên, cộng tác viên và khách hàng sử dụng điện nắm được các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đặc biệt qua ứng dụng Viettel Money của Viettel Thái Bình. Phối hợp triển khai ứng dụng Viettel Money, cung cấp giải pháp đa dạng cho khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Để cụ thể hóa nhanh nhất các nội dung thỏa thuận hợp tác, PC Thái Bình và Viettel Thái Bình đã thống nhất bắt đầu từ kỳ thu tiền điện tháng 01/2022, tại mỗi Điện lực trực thuộc sẽ triển khai thí điểm trên địa bàn một xã theo hình thức bàn giao cho Viettel huyện/thành phố triển khai thu tiền điện của 100% khách hàng. Sau khi thực hiện thí điểm sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai mở rộng địa bàn.  

Với tinh thần hợp tác, đoàn kết, chia sẻ, cùng phát triển vì lợi ích của hai bên và lợi ích của khách hàng cùng với lợi thế, tiềm năng sẵn có việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa PC Thái Bình và Viettel Thái Bình sẽ đạt được kết quả tốt nhất góp phần hiện thực hóa mục tiêu năm 2022 tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện và dịch vụ điện không dùng tiền mặt đạt từ 90% trở lên.

Trần Đức Thiện – PC Thái Bình