Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt Trung họp HĐTV thường niên năm 2022

Sáng ngày 14/5/2022, Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt – Trung (VCP) họp HĐTV thường niên năm 2022. Về phía đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) gồm có, bà Hà Thị Minh Huệ - Chánh Văn phòng EVNNPC - Ủy viên HĐTV, ông Phạm Đỗ Tùy - Tổng Giám đốc VCP - Ủy viên HĐTV cùng các thành viên Ban Kiểm soát.

IMG_1795 Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, được sự ủy quyền của ông Lê Văn Trang – Phó Chủ tịch HĐTV, bà Hà Thị Minh Huệ - Ủy viên HĐTV đã gửi lời chào tới các Thành viên HĐTV của Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt – Trung tại điểm cầu phía Trung Quốc, đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa để đưa công ty ngày càng phát triển.

z3413084808123_3ef21bcaad653d4e88677a7139901a1b Bà Hà Thị Minh Huệ - Chánh Văn phòng EVNNPC - Ủy viên HĐTV

Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã thảo luận về từng chỉ tiêu để tìm ra tiếng nói chung trước khi biểu quyết thông qua 6 tài liệu quan trọng bao gồm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ theo quy định; Phương án phân phối Quỹ người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch mua sắm tài sản cố định.

Cũng tại cuộc họp, HĐTV đã thảo luận và biểu quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang với chức danh Trưởng chi nhánh công ty (Giám đốc Nhà máy thủy điện Séo Chong Hô).

Nguyễn Phương Anh - Ban Truyền thông