Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV trên địa bàn Vĩnh phúc đảm bảo công tác vận hành truyền tải lưới điện

Sáng 4/8/2022, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cùng đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc có chương trình làm việc tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Đây là chương trình làm việc nhằm tháo gỡ những điểm nóng về triển khai các dự án công trình điện 110kV trên địa bàn.

IMG_0458 - Copy

Theo đó, tình hình cung ứng điện, quản lý vận hành tại PC Vĩnh Phúc hiện đang quản lý  09TBA/17MBA/1.016,5MVA và 02MBA/103MVA nằm trong trạm 220kV Vĩnh Tường do Tổng công ty truyền tải quản lý, 01 TBA của khách hàng 02MBA/50MVA. Trong đó, ngày 10/5/2022, PC Vĩnh Phúc đã thực hiện lắp đặt 01 TBA di động với dung lượng 31,5MVA (điều động từ PC Bắc Ninh) để chống quá tải cho TBA 110kV Thiện Kế đã vận hành đầy và quá tải (95-115%).

Tình hình vận hành mang tải các MBA 110kV có 02/19 MBA mang tải lớn hơn 100% (T1, T2 Thiện Kế mặc dù đã được san tải từ MBA di động),  01/19 MBA mang tải từ trên 90% (T1 Lập Thạch); 08/19 MBA có mang tải từ trên 70-90%; 07/19 MBA mang tải trên 50%. Riêng MBA di động (E25.12) mới lắp đặt đã phải vận hành ở mức 80% (mức mang tải khuyến cáo vận hành ổn định).Tỷ lệ Pmax/Sđặt lên tới 68,5%, công suất dự phòng từ các MBA 110kV nhỏ gây nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn (Pmax/Sđặt tính trung bình của toàn miền Bắc chỉ ở mức 52-54%).

Đối với đường dây 110kV tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc có 15 đường dây 110kV với tổng chiều dài là 122,3km. Trong đó 13/15 đường dây mang tải >50% không đáp ứng tiêu chí N-1; 07 đường dây liên kết các TBA 220kV đã vận hành đầy và quá tải. 

IMG_3217

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Giám đốc PC Vĩnh Phúc

Liên quan đến tình hình trên hiện có 24 dự án đang triển khai trên địa bàn trong đó PC Vĩnh Phúc có 03 dự án 110kV, và 21 dự án phối hợp với các BA1 và BA2. Các dự án này hiện đang gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trình tự thủ tục thu hồi đất, đền bù ngày càng phức tạp đòi hỏi phải có kế hoạch sử dụng đất, hướng tuyến, có trích lục đo vẽ thu hồi đất mới thành lập hội đồng đền bù cấp huyện; Công tác quy chủ đất gặp khó khăn do một số bản đồ giải thửa của cấp xã sai khác so với cấp huyện; Công tác thu hồi đất rừng gặp nhiều khó khăn. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhiều phức tạp do vướng quy hoạch treo, người dân chưa tạo điều kiện, việc chính quyền địa phương một số huyện như Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc còn chưa tạo điều kiện khi thực hiện thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, các công trình điện với lý do dự án chư có đăng ký kế hoạch sử dụng đất được duyệt hoặc thông qua hội đồng nhân dân các cấp... Người dân thường đòi đơn giá bồi thường cao hơn quy định và yêu cầu thu hồi vĩnh viễn đất hành lang lưới điện điều này là không thể. Diện tích thu đất các dự án công trình điện thưởng nhỏ lẻ và trải dài trên nhiều địa bàn, nên khi thực hiện các thủ tục phê duyệt rất tốn nhiều thời gian.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc đang là địa bàn nóng về triển khai các dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là các dự án 110kV. Hiện một số huyện của tỉnh đang mở rộng phát triển công nghiệp, chính vì vậy vấn đề cung ứng điện cần có sự đồng bộ với tốc độ và nhu cầu phát triển phụ tải của tỉnh. Ông Thiện đề nghị Ban Lãnh đạo PC Vĩnh Phúc cần tập trung triển khai lập kế hoạch theo định hướng phát triển của tỉnh liên quan đến đến những khu vực trên.

IMG_0462

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện kết luận buổi làm việc

Liên quan đến những kiến nghị của PC Vĩnh Phúc về việc xem xét, duyệt các danh mục ĐTXD bổ sung năm 2022 để nâng công suất, chống quá tải lưới điện phân phối. Ông Thiện cho rằng, hiện nay lưới trung hạ áp tại Vĩnh Phúc đang ở tình trạng quá tải nhiều. Trong những năm qua Tổng công ty đã thực hiện việc luân chuyển gần 200 lượt máy biến áp để đảm bảo chống quá tải tại một số khu vực. Tuy nhiên, ông Thiện cho rằng đây không phải biện pháp khả thi, do những khu vực này trong năm tới dự báo khả năng tăng trưởng sẽ cao hơn, đặc biệt là khu vực như: Tam Dương, Lập Thạch, Yên Lạc. Nhiệm vụ của PC Vĩnh Phúc phải lập kế hoạch phương án đầu tư trung hạ áp để đảm bảo cung cấp điện cho những huyện nói trên ngay trong chương trình mục tiêu chống quá tải lưới điện trung hạ áp năm 2023.

Để đảm bảo các dự án 110kV trên địa bàn, Tổng Giám đốc yêu cầu PC Vĩnh Phúc phối hợp với các Ban QLDA về công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai các dự án ĐTXD trên địa bàn. Chủ động làm việc với UBND tỉnh, các Sở Ban ngành liên quan và Ban quản lý khu kinh tế để nắm bắt, cập nhật thường xuyên nhu cầu phụ tải, quy hoạch đấu nối nguồn điện, báo cáo Tổng công ty để có giải pháp cấp điện kịp thời. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh quy hoạch lưới điện để đảm bảo cấp điện. Lập kế hoạch, phương thức cắt điện phục vụ thi công tối ưu của các dự án đang triển khai trên địa bàn. Đảm bảo đồng bộ các dự án xuất tuyến trung áp sau các TBA 110kV mới, lập phương án vận hành lưới điện trong các chế độ, đảm bảo kết dây cơ bản tối ưu và khai thác khả năng mang tải các TBA 110kV sau khi đóng điện các TBA mới.

PC Vĩnh Phúc cần có kiến nghị với UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đẩy nhanh công tác lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, trong đó đề nghị cập nhật bổ sung quy hoạch điện lực đã được điều chỉnh, bổ sung trong thời gian qua. Phát huy và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thiện nhấn mạnh.

Việt Hạnh – Ban TT & Quang Đạt - PC Vĩnh Phúc