Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Diễn tập quy trình phát hiện, phối hợp xử lý ứng cứu An toàn thông tin tại Công ty CNTT Điện lực miền Bắc

Vừa qua, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tổ chức Diễn tập quy trình phát hiện, phối hợp xử lý ứng cứu An toàn thông tin trong hệ thống mạng IT tại Công ty CNTT Điện lực miền Bắc. Về dự chương trình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Đỗ Văn Luân – Trưởng Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin, về phía Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc có bà Phạm Thị Hải Lý – Phó Giám đốc Công ty, Phó Ban chỉ đạo diễn tập an toàn thông tin Công ty, với sự tham gia của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel): bộ phận trực giám sát an toàn thông tin (SOC) tại NPCIT và TP/PTP các phòng chuyên môn và các chuyên viên là thành viên tổ ứng cứu sự cố ATTT của NPCIT.

dien tâp ATTT 2022

Các cán bộ diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Tham gia diễn tập, các cán bộ công nghệ thông tin được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, sau đó diễn tập theo kịch bản bí mật. Chi tiết các kịch bản diễn tập được NPCIT và Ban VTCNTT thiết kế chi tiết bám sát nội dung thực tiễn mà các sự cố có thể xảy ra và tin tặc thường lợi dụng, mô phỏng 100% tương tự các hệ thống kỹ thuật đang vận hành tại EVNNPC để các cán bộ tham dự diễn tập được trải nghiệm chính xác nhất các rủi ro, đe dọa an toàn thông tin có thể xảy ra.

Các cán bộ đã thể hiện kiến thức vững vàng, chuyên nghiệp, tiếp thu kiến thức nhanh để sử dụng được thuần thục các kỹ năng phát hiện và xử lý khi có sự cố được hướng dẫn như phân tích cơ bản tệp tin để phát hiện mã độc, phân tích nguồn gốc mã độc để phát hiện giả mạo lừa đảo, khai thác, điều tra và phòng ngừa các hành vi phá hoại và đánh cắp thông tin. Việc diễn tập an toàn thông tin là hoạt động quan trọng giúp nâng cao kỹ năng, sự sẵn sàng cho lực lượng tại chỗ trong công tác đảm bảo an toàn thông tin của tất cả các cơ quan, đơn vị.

dien tap ATTT 2022

Bà Phạm Thị Hải Lý – Phó Giám đốc – Phó ban chỉ đạo 

Kết thúc buổi diễn tập, Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đã tổ chức họp, tổng kết đánh giá công tác diễn tập và rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai diễn tập, công tác phối hợp giữa các đơn vị, điều hành của Tổ ứng cứu sự cố ATTT, nhận xét và đánh giá của các quan sát viên. 

Ông Đỗ Văn Luân – Trưởng Ban VTCNTT Tổng công ty cho rằng Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc là một trong những đơn vị tổ chức diễn tập  thực chiến một cách đúng nghĩa. Mong rằng Công ty tiếp tục chú trọng đánh giá lại hệ thống an toàn thông tin để hạn chế điểm yếu; không ngừng nâng cao năng lực phòng thủ thật sự của người làm CNTT. Thông qua diễn tập, Các phòng/đơn vị cũng nên xem xét lại quy trình, kế hoạch, phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra, đặt ngưỡng cảnh báo thường xuyên. Đồng thời, cần có sự phối hợp, phân công trách nhiệm xử lý rõ ràng giữa các đơn vị.

Phạm Thị Hợi - NPCIT