Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC phổ biến và rút kinh nghiệm tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo của ban An toàn, trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Tổng công ty đã để xảy ra 14 vụ TNGT (tai nạn giao thông), trong đó: PC Nam Định (04 vụ); PC Hải Phòng (03 vụ); PC Hòa Bình (02 vụ); PC Quảng Ninh (01 vụ) PC Hải Dương (01 vụ); PC Hà Nam (01 vụ); PC Hà Tĩnh (01 vụ); PC Thanh Hóa (01 vụ).

ảnh tai nạn giao thông

Để các đơn vị triển khai đến 100%  cán bộ công nhân viên nắm được phòng tránh TNGT trong thời gian tiếp theo, Tổng công ty triển khai đến các đơn vị nội dung văn bản số 3852/EVN-AT ngày 13/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phổ biến và rút kinh nghiệm các vụ tai nạn giao thông tháng 11, 12/2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Nhằm hạn chế tối đa xảy ra TNGT, Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị quán triệt nghiêm việc chấp hành luật giao thông đường bộ trong đơn vị mình, thường xuyên phổ biến, nhắc nhở đầu ngày cho CBCNV về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là khi đi làm và về nhà. Tổng giám đốc lưu ý, các đơn vị, cá nhân trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, hạn chế tối đa việc xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

Thu Hương (biên tập) - Ban TT.EVNNPC