Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC tổ chức sát hạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị cấp III

Chiều 9/5/2022, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện, EVNNPC tiến hành sát hạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị cấp III – Tháng 5-2022.

IMG_9098

Tham dự sát hạch bổ nhiệm mới chức danh Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc có ông Trần Tiến Nam, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc. Bổ nhiệm lại có ông Hoàng Đình Duận - Phó Giám đốc Ban QLDA Phát triển điện lực; ông Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh; ông Đoàn Quốc Kiên - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định.

IMG_9104

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện đồng thời là Chủ tịch Hội đồng sát hạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị cấp III – Tháng 5/2022

Theo quy chế, cán bộ dự sát hạch thực hiện hai phần thi trước Hội đồng bao gồm thuyết trình và vấn đáp; Đối với phần thi thuyết trình, ứng viên tham gia sát hạch bổ nhiệm mới phải đánh giá thực trạng, phân tích những ưu/nhược điểm trong tổ chức, hoạt động của đơn vị, đề xuất kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm. Trong khi đó, ứng viên tham dự sát hạch bổ nhiệm lại đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ giữ chức vụ, phân tích những tồn tại trong tổ chức, hoạt động của đơn vị, đề xuất kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm lại.

IMG_9100

Các cán bộ tham gia sát hạch

Kết thúc phần thuyết trình, cán bộ dự thi trả lời các câu hỏi trực tiếp của các thành viên Hội đồng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, thời gian trả lời các câu hỏi trực tiếp không quá 15 phút.

Phương Anh – Ban TT.EVNNPC