Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC tổ chức sát hạch bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đơn vị cấp III

Ngày 16/9/2022, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện - Chủ tịch Hội đồng sát hạch bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đơn vị cấp III (Hội đồng), EVNNPC tiến hành sát hạch bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đơn vị cấp III. Tham dự có ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng sát hạch bổ nhiệm và các thành viên Hội đồng.

w1

Tham dự sát hạch bổ nhiệm lại gồm các Kế toán trưởng (cán bộ): Bà Hồ Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án lưới điện, Bà Phan Thanh Hòa - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Nam Định, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Cao Bằng, Ông Vũ Tiến Huy - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hưng Yên, Bà Nguyễn Thúy Ngọc - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Giang, Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Giang, Bà Lương Thị Thủy Phong - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hòa Bình, Ông Nguyễn Tuyên - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Tuyên Quang, Bà Ngô Thị Thanh Thủy - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Bắc Kạn.

w0 Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện - Chủ tịch Hội đồng sát hạch bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đơn vị cấp III phát biểu tại buổi sát hạch

Phát biểu động viên các cán bộ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện - Chủ tịch Hội đồng sát hạch bổ nhiệm lại Kế toán trưởng các đơn vị cấp III chúc các cán bộ bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các phần thi của mình, đặc biệt nêu bật được những giải pháp cho những tồn tại trong tổ chức, hoạt động tài chính kế toán (TCKT) của đơn vị. Tổng giám đốc EVNNPC cũng hy vọng các cán bộ sau khi được bổ nhiệm lại vị trí Kế toán trưởng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, công sức, trí tuệ để góp phần xây dựng nền tài chính đơn vị ngày càng vững mạnh, tin cậy và hiệu quả. 

w2 Ông Lê Đình Lượng – Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự công bố quyết định số 1702/QĐ-EVNNPC ngày 22/7/2022 về việc thành lập Hội đồng sát hạch bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đơn vị cấp III 

Theo quy chế, các cán bộ thực hiện hai phần thi trước Hội đồng bao gồm: thuyết trình và vấn đáp. Đối với phần thi thuyết trình, Cán bộ xây dựng chương trình hành động theo các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ giữ chức vụ, phân tích những tồn tại trong tổ chức, hoạt động tài chính kế toán của đơn vị, đề xuất kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm lại. Thời gian thuyết trình không quá 20 phút.

w3   Bà Hồ Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án lưới điện trình bày phần thuyết trình tại buổi sát hạch

Kết thúc phần thuyết trình, các cán bộ trả lời các câu hỏi trực tiếp của các thành viên Hội đồng sát hạch, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, thời gian trả lời các câu hỏi trực tiếp không quá 15 phút. Kết thúc phần trả lời chất vấn, các thành viên Hội đồng đánh giá kết quả bằng hình thức ghi phiếu “đạt” hay “ không đạt”. Cán bộ đạt kết quả sát hạch khi được trên 50% số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá “đạt”. Trường hợp số phiếu đánh giá “đạt” và “không đạt” bằng nhau thì kết quả sát hạch được lấy theo ý kiến đánh giá của Chủ tịch Hội đồng.

Nguyễn Phương Anh – Ban Truyền thông