Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hoàn thiện cổng thông tin điện tử EVNNPC – đáp ứng công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự phát triển công nghệ thông tin (CNTT) luôn thôi thúc chúng ta nghĩ đến các giải pháp, các ứng dụng để có thể đưa chúng vào áp dụng thực tiễn trong hoạt động  điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang trong giai đoạn cần phải chuyển đổi số một cách toàn diện, về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh để sớm trở thành doanh nghiệp số. Từ đó, chúng ta thấy được sự cần thiết phải xây dựng một Cổng thông tin điện tử tích hợp cho Tổng Công ty nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất cũng như chia sẻ thông tin cho đối tác và cộng đồng.

Cuộc họp giới thiệu Cổng thông tin điện tử của EVNNPC vừa diễn ra sáng ngày 1/7/2021 tại Hà Nội

Tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai Cổng thông tin điện tử EVNNPC vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Vũ Đình Khiêm - Giám đốc Công ty CNTT Điện lực miền Bắc (NPCIT) cho biết mục tiêu xây dựng một hệ thống Cổng thông tin điện tử cho Tổng công ty EVNNPC (với 01 trang chính công khai qua mạng internet và 01 trang trang nội bộ cho các đơn vị trực thuộc) đó chính là đáp ứng toàn bộ các nhu cầu hiện tại trong công tác cấp thông tin và công cụ hỗ trợ tác nghiệp cho CBCNV Tổng Công ty; là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, chính xác và công khai của EVNNPC, đồng thời cũng là nơi để CBCNV nhận được các thông tin về tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Hỗ trợ khai thác tối đa các dữ liệu sẵn có từ cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung của một số phần mềm dùng chung trong EVN, EVNNPC để đưa vào các báo cáo tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đồng thời tăng cường khả năng trao đổi thông tin, thuận tiện trong công tác quản trị và khai thác dữ liệu thông qua hệ thống CSDL trung gian.

Trang portal.npc.com.vn ra đời với những chức năng ban đầu cơ bản đó là: Tổng hợp dữ liệu từ phần mềm KPI; Kết nối, liên thông gửi, nhận báo cáo giữa cổng nội bộ EVNNPC và cổng nội bộ các đơn vị, các báo cáo của đơn vị sau khi được sự kiểm duyệt của lãnh đạo đơn vị có thể gửi liên thông qua cổng thông tin nội bộ EVNNPC, nguồn dữ liệu của báo cáo sẽ tổng hợp từ các phần mềm nghiệp vụ như: CMIS, PMIS, OMS…; kết nối, liên thông gửi, nhận báo cáo giữa cổng nội bộ EVNNPC và cổng nội bộ các đơn vị; Tổng hợp dữ liệu từ phần mềm Lịch tuần; tổng hợp dữ liệu từ phần mềm Eoffice, phân hệ Smartbox; tra cứu thông tin cán bộ công nhân viên toàn EVNNPC; liên kết đến các phần mềm cho phép auto login từ hệ thống cổng thông tin nội bộ.

Trang tin tức trên internet của EVNNPC với địa chỉ npc.com.vn tiếp tục được nâng cấp nhằm nâng cao khả năng tương tác người dùng, tương thích với các trang chia sẻ thông tin mạng xã hội. Bản nâng cấp được đang bị thêm nhiều tính năng nổi bật như: Có thể tùy biến và thay đổi linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu khác nhau về chức năng và cấu trúc thông tin; Mô hình thiết kế đa phân tải, caching và áp dụng ở nhiều tầng của ứng dụng; Các chức năng nền tảng của hệ thống được phát triển theo nhu cầu thực tế và nghiệp vụ Tòa soạn điện tử, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ; đồng thời bản nâng cấp sẽ thu thập và bóc tách thông tin tự động trên internet để hỗ trợ việc biên tập và phát hành lại thông tin. Đặc biệt hệ thống trang tin tức được bảo mật trên nhiều lớp: ứng dụng, hệ điều hành, mạng lưới.

Đánh giá cao vai trò cần thiết phải cho ra đời Cổng thông tin điện tử EVNNPC, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, trong tháng 7/2021 NPCIT và đối tác cần hoàn thiện công tác đào tạo và chạy thử nghiệm cho các ban cơ quan Tổng công ty, có đánh giá để tiếp tục hoàn thiện cho buổi ra mắt chính thức Cổng thông tin điện tử EVNNPC (dự kiến trong tháng 9/2021), NPCIT cần lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị thành viên để đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện, đặc biệt quan tâm đến tính năng kết nối liên thông trong tương lai, đồng thời phổ biến rộng rãi về những tiện ích và sự cần thiết phải sử dụng EVNNPC Portal đến các đơn vị. Đối với trang tin tức trên internet của EVNNPC cần chú trọng các thủ tục xin cấp phép trang tin, nắm biết các quy định hoạt động chung của các trang tin điển tử để tránh gặp rủi ro trong quá trình vận hành, có đánh giá hiệu quả truyền thông sau khi sử dụng....

Kim Ngân – Ban TT.NPC


 

Bình luận

;