Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hội thảo về đào tạo Quản trị rủi ro và cách thức nhận diện rủi ro trọng yếu

BIA QTRR  ND1

Ngày 23/11/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã diễn ra Hội thảo Quản trị rủi ro và cách thức nhận diện rủi ro trọng yếu. Tham dự Hội thảo có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc, các ông trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban chuyên môn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Cáp Tuấn Anh - Phó Ban Chiến lược; cùng sự hỗ trợ của đơn vị Dịch vụ tư vấn QLRR - Công ty TNHH Thuế & Tư vấn KPMG.

QTRR ND2

Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, Tổng công ty Điện lực miền Bắc là doanh nghiệp Tổng công ty Nhà nước, phải chịu trách nhiệm trước việc bảo toàn vốn; chịu trách nhiệm trước khách hàng về việc cung cấp điện an toàn, ổn định và chịu trách nhiệm trước người lao động về đảm bảo an toàn lao động trong quá trình tham gia hoạt động SXKD. Đồng thời, giám sát bộ máy của Tổng công ty vận hành trơn tru theo đúng các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chính vì vậy, nhiệm vụ Quản trị rủi ro doanh nghiệp là nhiệm vụ cần thiết và phải thực hiện một cách nghiêm túc. Và Hội thảo này nhằm hướng dẫn cho Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chuyên môn về công tác Quản trị rủi ro và cách thức nhận diện rủi ro trọng yếu. Từ đó Tổng công ty cần thiết phải xây dựng ra một cơ chế để  nhận diện được những rủi ro trọng yếu, giám sát được rủi ro và phòng tránh được những rủi ro.

IMG_8757 ND3

Ông Cáp Tuấn Anh - Phó Ban Chiến lược Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đưa ra những Quy định cần thiết của nhiệm vụ Quản trị rủi ro doanh nghiệp, ông Cáp Tuấn Anh - Phó Ban Chiến lược Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết:  Quản trị rủi ro có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp, và từ trước đến nay nội dung của rủi ro đã thể hiện trong Quy chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Chương VI về Quản trị rủi ro thuộc Quy chế quản trị theo QĐ 123/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021, Điều 86 quy định cụ thể: Quản trị rủi ro là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Thực hiện Quản trị rủi ro trong tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của EVN/Đơn vị; Công tác Quản trị rủi ro được thực hiện và giám sát thường xuyên, liên tục và toàn diện, gắn liền với mục tiêu, chiến lược hoạt động của EVN và các Đơn vị. Ông Cáp Tuấn Anh hy vọng,  với sự vào cuộc từ các cấp Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, công tác Quản trị rủi ro sẽ được Tổng công ty thực hiện nghiêm túc bài bản theo đúng Quy định đã đề ra.

IMG_8760 ND4

Bà Trương Hạnh Linh - Thành viên điều hành Dịch vụ tư vấn QLRR, Công ty TNHH Thuế & Tư vấn KPMG trình bày kế hoạch triển khai

Tại Hội thảo đơn vị Dịch vụ tư vấn QLRR - Công ty TNHH Thuế & Tư vấn KPMG đã trình bày và đưa ra những hướng dẫn về tổ chức, triển khai những nội dung về Quản trị rủi ro trong Tổng công ty, kế hoạch triển khai trong thời gian tới mà Tổng công ty cần thực hiện, cũng như nắm bắt được những nhiệm vụ cần thường xuyên kiểm soát Quản trị rủi ro trong Tổng công ty.

Kết thúc Hội thảo, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu trước ngày 15/12/2021, Ban Tổng hợp Tổng công ty sẽ xây dựng danh mục rủi ro trọng yếu và các mốc tiến độ thực hiện, có phối hợp cùng các Ban chuyên môn trong Tổng công ty để đảm bảo thực hiện đúng thời gian của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Việt Hạnh - Ban TT.NPC

;