Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Sáng ngày 22/11/2021, thực hiện Quyết định số 289/QĐ-HĐTV, ngày 19/11/2021 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Đây là một trong những Quyết định sau một thời gian Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, trong đó đã được kiện toàn đầy đủ kể cả bộ máy cao nhất là Hội đồng thành viên và bộ máy Điều hành Ban Tổng Giám đốc.

nd2

Chủ tịch HĐTV bà Đỗ Nguyệt Ánh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho ông Phan Tử Lượng

nt 1

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện tặng hoa chúc mừng ông Phan Tử Lượng

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV bà Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, Quyết định bổ nhiệm lần này đối với ông Phan Tử Lượng là sự ghi nhận cả một quá trình phấn đấu, cống hiến của cá nhân ông Lượng đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung, cũng như các đơn vị mà ông Lượng đã từng công tác. Thể hiện sự tin tưởng lòng mong mỏi của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty từ cấp Lãnh đạo cao nhất đến các Đơn vị thành viên, đồng thời thể hiện sự kỳ vọng của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đối với cá nhân ông Phan Tử Lượng trong những giai đoạn tiếp theo.

nd6

Chủ tịch HĐTV bà Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu giao nhiệm vụ đối với ông Phan Tử Lượng

Trong thời gian tới Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ còn những thách thức cần phải hoàn thiện và là nhiệm vụ đặt lên vai Ban Điều hành Tổng công ty, trong đó rất cần sự nỗ lực của cá nhân ông Phan Tử Lượng trong công tác chỉ đạo, điều hành để đảm bảo các chỉ tiêu của Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đây là nhiệm vụ nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2026. Chính vì vậy trong thời gian tới, ông Phan Tử Lượng cần phát huy tinh thần và quyết tâm cao nhất trong lĩnh vực ông Phan Tử Lượng dự kiến sẽ được phân công đảm nhiệm, bà Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban Tổng công ty, các Đơn vị thành viên sẽ hỗ trợ tham mưu và tạo điều kiện hết mình để  ông Phan Tử Lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần làm hoàn thiện các bộ chỉ tiêu của Tổng công ty trước Tập đoàn. 

Gửi lời chúc mừng đến Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng, Chủ tịch HĐTV mong rằng rằng ông Lượng sẽ tiếp nối tinh thần đoàn kết nhất trí, truyền thống của thế hệ đi trước, đảm bảo toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc trở thành tập thể vững mạnh.

nf9

Ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại buổi Lễ công bố Quyết định, ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng Giám đốc đã chia sẻ và khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình, cùng tập thể Ban Lãnh đạo và các Đơn vị thành viên Tổng công ty, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 52 năm xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, vì mục tiêu phục vụ lợi ích của khách hàng. Quyết tâm đưa Tổng công ty trở thành doanh nghiệp số, từ đó nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống, thu nhập cho CBCNV, cải thiện các chỉ số: Tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện... Cùng tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV đưa Tổng công ty Điện lực miền Bắc trở thành Tổng công ty đứng đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng ông Phan Tử Lượng:

nd4

al1

Việt Hạnh – Ban TT.NPC

;