Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

NPCIT ra mắt Cổng thông tin điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Giai đoạn 2021-2022 được coi là cột mốc xây dựng "nền móng" chuyển đổi số tại Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC). Để hoàn thành mục tiêu này, EVNNPC đã, đang tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch chuyển đổi số, chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa. Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong bối cảnh đó, cần thiết phải xây dựng Cổng Thông tin điện tử EVNNPC Portal, kênh cung cấp thông tin chính thống của EVNNPC, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng công ty, đem lại nhiều tiện ích cho cán bộ công nhân viên, hình thành nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết với đối tác và khách hàng.

Cổng thông tin điện tử EVNNPC Portal với một trang chính công khai qua mạng internet và một trang trang nội bộ cho các đơn vị trực thuộc, là nơi tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức, chính xác và công khai của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đáp ứng toàn bộ các nhu cầu hiện tại trong công tác cung cấp thông tin và công cụ hỗ trợ tác nghiệp cho cán bộ nhân viên Tổng công ty cũng như khách hàng ngoài.

MHTT

Mô hình tổng thể.

Các tiện ích của cổng thông tin internet bao gồm Giới thiệu các thông tin chung về EVNNPC; trang tin tức công khai của EVNNPC; thông cáo báo chí; cung cấp kết nối đến các dịch vụ trực tuyến, cổng Dịch vụ công quốc gia và website chăm sóc khách hàng.

 1

Cổng thông tin nội bộ gồm có các chức năng bao gồm thông tin trao đổi đồng nhất với Cổng internet; các chỉ tiêu KPI; lịch tuần; thông báo nội bộ, tin nội bộ và văn bản; thông tin điều hành; liên kết đến các phần mềm nội bộ và hệ thống báo cáo với đầy đủ các danh mục báo cáo: Các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ khách hàng, điện thương phẩm, giá bán điện, tỷ lệ tổn thất, số công tơ, sản lượng tiết kiệm điện,...khai thác, phân tích dữ liệu đa chiều từ nhiều nguồn, nhiều hệ thống.

2

 Cổng EVNNPC Portal đang được vận hành thử nghiệm và đang tiếp tục hoàn thiện các chức năng. Qua quá trình vận hành cho thấy Cổng thông tin điện tử EVNNPC là một công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hướng tới phục vụ tốt hơn cho khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong công tác chuyển đổi số toàn EVNNPC.

 Phạm Thị Hợi - NPCIT

;