Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

NPCIT xây dựng giải pháp: Hệ thống tự động sao lưu cấu hình các thiết bị mạng

Hiện nay Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đang quản lý vận hành 165 thiết bị thuộc 03 hệ thống mạng IP chính của Tổng công ty Điện lực miền Bắc gồm Hệ thống mạng truyền dẫn IP (Hệ thống Switch POP liên tỉnh): 31 thiết bị; hệ thống mạng LAN-WAN tại cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty CNTT Điện lực miền Bắc: 117 thiết bị và hệ thống mạng điều khiển (OT): 17 thiết bị. Các thiết bị mạng này được đầu tư từ nhiều chủng loại đa dạng như Cisco C4510R, Cisco C9404R, Cisco Nexus 7002, Cisco 3850, Juniper EX4600, Juniper EX3400, … được vận hành từ năm 2010 đến nay, thực hiện backup cấu hình định kỳ 1 tháng/1 lần. Mỗi nhóm thiết bị lại có những thông số cần backup cấu hình tương ứng. Nhân viên vận hành hệ thống phải lần lượt kết nối vào từng thiết bị và nhập câu lệnh rất mất thời gian, dễ nhầm lẫn giữa các thiết bị do version không đồng nhất.

Từ công việc khảo sát thực tế, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã đưa ra giải pháp xây dựng “Hệ thống tự động sao lưu cấu hình các thiết bị mạng” phục vụ công việc vận hành, sao lưu các thiết bị mạng, nhân viên vận hành hệ thống không cần mất thời gian log vào từng thiết bị để lấy thông số backup thủ công như trước đây. Hệ thống sẽ định kỳ tự động sao lưu cấu hình các thiết bị mạng theo thời gian được cấu hình hoặc khi có sự thay đổi về cấu hình được ghi lại trên các thiết bị mạng. Khi thiết bị mạng bị sự cố, nhân viên vận hành có thể restore trực tiếp từ server lưu trữ cấu hình để khôi phục cho thiết bị, góp phần  giảm thời gian khắc phục sự cố.

sao lưu cấu hình 960x720

Mô hình hệ thống

Xây dựng được “Hệ thống tự động sao lưu cấu hình các thiết bị mạng” hoàn toàn tự động, thông tin hiển thị rõ ràng mạch lạc theo thời gian; Server cài đặt là server ảo hóa, không yêu cầu cao về cấu hình, có thể tận dụng hạ tầng sẵn có thuộc quản lý của Công ty; Server được cài đặt trên phân vùng giám sát riêng, bảo đảm về yêu cầu bảo mật cho hệ thống; Khi xảy ra sự cố hoặc khi cần đối chiếu với cấu hình hiện tại, nhân viên vận hành có thể dễ dàng tìm kiếm file sao lưu tại thời điểm ổn định nhất để restore thiết bị; Với khả năng của hệ thống nếu được áp dụng vào công tác vận hành cho tất cả các phòng máy của các đơn vị, mang lại hiệu quả cao trong công tác vận hành cũng như chi phí vận hành và sự ổn định của hệ thống. Hệ thống tự động sao lưu cấu hình các thiết bị mạng đã được Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc quản lý đưa vào thử nghiệm cho các thiết bị mạng IP từ tháng 03/2022. Trong thời gian tới tiếp tục triển khai và hoàn thiện giải pháp các hạng mục còn lại.

Trên tinh thần tập trung cao của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã xây dựng “Hệ thống tự động sao lưu cấu hình các thiết bị mạng” để đưa vào ứng dụng trong công tác vận hành viễn thông dùng riêng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhằm khai thác tối đa ứng dụng công nghệ hỗ trợ vận hành, giảm thời gian và chi phí cho việc xử lý sự cố, từ đó đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt và đặc biệt sẽ giúp nâng cao năng suất trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hiệu quả lao động, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất chung của toàn Tổng công ty năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Phạm Thị Hợi - NPCIT