Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Cao Bằng tập huấn hóa đơn điện tử trên Cmis 3.0 và E-Invoice Kiểm soát đơn giá vật tư thiết bị

Vừa qua, Công ty Điện lực Cao Bằng đã mở lớp tập huấn triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên CMIS3.0 và E-INVOICE theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Thông tư số 78/2021-TT-BTC ngày 17/9/2021; Hướng dẫn kiểm soát đơn giá vật tư thiết bị và thực hiện công tác tiền lương theo Quyết định số 556/QĐ-PCCB ngày 01/6/2022 cho 63 học viên là CBCNV phòng Tài chính Kế toán, phòng Kinh doanh, phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty, 10 Điện lực trực thuộc, Đội quản lý VHLĐ cao thế và Phân xưởng phát điện Suối Củn.

Phát biểu tại lớp tập huấn ông Vũ Xuân Linh – Giám đốc Công ty cho biết “việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu thông tin hóa đơn và kiểm soát phát hành hóa đơn dễ dàng; Giảm các chi phí liên quan đến phát hành hóa đơn; Chủ động thanh toán; Hạn chế rủi ro, phù hợp xu thế chung áp dụng công nghệ thông tin để quản lý dịch vụ, kinh doanh điện”.

Hệ thống Quản lý hóa đơn điện tử (E-Invoice) là hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung cho các loại hóa đơn phát hành tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là hệ thống đáp ứng các yêu cầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, phát hành hóa đơn nhanh chóng, đảm bảo an toàn bảo mật, tích hợp với hệ thống CMIS, ERP tạo thành luồng dữ liệu khép kín, từ đó, hạn chế sai sót và tiết kiệm được thời gian thực hiện các thao tác nhập dữ liệu.  Để đảm bảo tốt tiến độ trong việc thực hiện, triển khai lớp tập huấn lần này các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ về hoá đơn điện tử; Giải đáp, hướng dẫn xử lý các vướng mắc và các lưu ý trong quá trình thực hiện. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý giá, chi phí trong mua sắm vật tư thiết bị (VTTB) phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán, phòng Kế hoạch và Vật tư hướng dẫn các đơn vị lựa chọn đơn giá mua sắm trong phần mềm Hệ thống điều hành kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đây là phần mềm quản trị các báo cáo vật tư trong đó có: Bảng so sánh giá vật tư, Bảng tham khảo giá vật tư theo hợp đồng. 

Tại buổi tập huấn phòng Tổ chức và Nhân sự hướng dẫn chấm công và một số nội dung mới trong Quy định quản lý và phân phối tiền lương của Công ty Điện lực Cao Bằng.

p5.2 dx Các học viên tham dự lớp tập huấn

Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được các nội dung cơ bản như: tiếp nhận hệ thống, sử dụng thành thạo các chức năng của hệ thống và các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử. Qua đó, các cán bộ nghiệp vụ có thể tiếp nhận, đáp ứng sử dụng hệ thống hiệu quả, sẵn sàng cho việc kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cơ quan Thuế. Các học viên đã thực hiện được cách thức tra đơn giá vật tư thiết bị trên phần mềm quản lý giá của Tập đoàn, nhập dữ liệu bảng công, bảng lương theo đúng quy định.

Thu Huế & Kim Liên – PC Cao Bằng