Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Giang tổ chức Hội nghị về các chuyên đề công tác

Sáng 9/3/2023, Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về các chuyên đề công tác Kinh doanh, Kiểm tra giám sát mua bán điện,  công tác tổ chức lao động, tiền lương, văn hóa doanh nghiệp và công tác truyền thông. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Công ty có ông Hoàng Văn Thiện - Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và một số cán bộ chủ chốt của Công ty. Hội nghị do ông Bùi Minh Đại, Phó Giám đốc Công ty chủ trì.

IMG_1178

Ông Hoàng Văn Thiện - Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo về các chuyên đề: Công tác kinh doanh, tổ chức lao động tiền lương, văn hóa doanh nghiệp và truyền thông. Theo đó, năm 2022, PC Hà Giang đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai việc thanh toán tiền lương, các chế độ cho người lao động. Duy trì, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan trong văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ kỷ luật, văn hóa số, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát mua, bán điện. Cụ thể: Phối hợp phúc tra chỉ số công tơ được 21.539 lượt; kiểm tra áp giá 1.438 lượt; kiểm tra qua App CMIS Mobile trực tiếp tại hiện trường đạt trên 98% tổng số lượt kiểm tra khách hàng trong tháng. Toàn Công ty quản lý kinh doanh bán điện cho 182.004 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt 506,253 triệu kWh. Quản lý 182.120 công tơ các loại, các chương trình nghiên cứu phụ tải, điều chỉnh phụ tải, công tác dự báo phụ tải được thực hiện hiệu quả. Công tác truyền thông được triển khai đa dạng, linh hoạt, tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hợp tác của khách hàng và người dân với ngành điện...

IMG_1182

Ông Bùi Minh Đại - Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu PC Hà Giang đến các đơn vị Điện lực

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn các các giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2023: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Cùng với đó, nâng cao chất lượng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, công tác dịch vụ khách hàng, thực thi văn hóa doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc trong công tác kinh doanh, sắp xếp, bố trí sử dụng lao động tại đơn vị. Chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 530 triệu kWh; giá bán điện bình quân 1.889 đ/kWh; tỷ lệ thu tiền điện trên 99,8%; 100% dịch vụ cung cấp điện theo phương thức điện tử, dịch vụ điện cấp độ 4…

img_8582_20230309122825

Chiều cùng ngày, Hội nghị về Tài chính kế toán, Đầu tư xây dựng và Sản xuất khác cũng đã diễn ra. Tại đây, đại diện các đơn vị trực thuộc trong Công ty cùng  nhau nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã đạt đạt được trong năm qua và thẳng thắn chỉ ra những mặt yếu kém, hạn chế tồn tại để tìm biện pháp khắc phục, tháo gỡ kló  khăn, bám sát chủ đề năm của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thực hiện công tác giải ngân, dẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác sản sản xuất khác để tăng thu nhập cho người lao động... trong năm 2023.

Chí Kiên - PC Hà Giang