Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai: Điện lực Bảo Thắng phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi mô hình dịch vụ bán lẻ điện năng

Thực hiện Quy trình kinh doanh điện năng năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thay đổi mô hình từ Tổ DVBLĐN sang thành Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện (HĐDV HTKDĐ). Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Lào Cai, Điện lực Bảo Thắng đã họp triển khai đến các Tổ DVBLĐN để bàn biện pháp chuyển đổi. Tính đến hết tháng 4/2022 Điện lực Bảo Thắng đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình từ Tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) sang mô hình hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện (HĐDV HTKDĐ).

 Các thành viên Tổ DVBLĐN họp bàn kế hoạch chuyển đổi

                Các thành viên Tổ DVBLĐN họp bàn kế hoạch chuyển đổi

Điện lực Bảo Thắng hiện đang ký hợp đồng với 5 Tổ DVBLĐN với 11 lao động làm dịch vụ, đây là những người đã gắn bó phối hợp với Điện lực Bảo Thắng trong thời gian dài, từ khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn năm 2009, là những lao động tại địa phương có mối quan hệ tốt với Chính quyền địa phương, ngoài việc ghi chỉ số, thu tiền điện đã hỗ trợ Điện lực trong công tác quản lý khách hàng, kiểm tra sử dụng điện, phối hợp quản lý đo đếm, đặc biệt trong việc phối hợp bảo vệ tài sản ngành điện và quản lý hành lang lưới điện.

Từ tháng 8 năm 2021 Điện lực đã hoàn thành việc thay thế công tơ cơ khí thành công tơ điện tử đo xa, dẫn đến các Tổ DVBLĐN chỉ còn đảm nhận việc thu và đốc thu tiền điện dẫn đến thu nhập giảm thấp còn khoảng 50% so với trước đây, thu nhập không đảm bảo, một số cá nhân đã xin chấm dứt hợp đồng.

(Ông Vũ Đức Toàn Giám đốc Điện lực chủ trì buổi họp phát biểu chỉ đạo)        

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Điện lực chủ trì buổi họp phát biểu chỉ đạo

Xác định đây là nguồn lao động hỗ trợ Điện lực trong công tác quản lý vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn, đặc biệt các thôn vùng cao xa trung tâm khách hàng là người dân tộc, ngay sau khi có chỉ đạo của Công ty, Điện lực Bảo Thắng đã họp bàn các phương án chuyển đổi với các thành viên Tổ DVBLĐN làm giấy phép kinh doanh. Do đây là mô hình mới dẫn đến khi làm việc với Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo lãnh, thế chấp như: Phí bảo lãnh tài sản là 3%/năm/ giá trị bảo lãnh khá cao so với lãi tiền gửi tiết kiệm hiện nay 5,5%/năm. Một số thôn sau khi sáp nhập lại thay đổi tên gọi, dẫn đến sai địa chỉ hành chính hiện nay với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hộ khẩu, phải làm xác nhận lại của các cơ quan có thẩm quyền dẫn đến mất thêm rất nhiều thời gian. Một số hộ kinh doanh (DVBLĐN) có đất ở nông thôn giá trị thấp phải thực hiện thế chấp cả các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (vườn, rừng) mới đủ giá trị bảo lãnh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên hộ ông(bà) dẫn đến để ký được hợp đồng thế chấp phải có đủ chữ ký các thành viên có tên trong hộ khẩu gia đình (do một số có con đi học, làm xa không về ký được). Một số xã thu lại Giấy chứng nhận QSDĐ chưa cấp lại cho nhân dân. 

Để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ của Điện lực đã có nhiều buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng để tạo điều kiện tốt nhất cho các Tổ DVBLĐN chuyển đổi từ Giấy ủy quyền kiêm phong tỏa tài khoản chuyển thành Thư bảo lãnh hợp đồng, giảm phí tới mức thấp nhất đối với các cá nhân hộ kinh doanh có tiền gửi là 1%/năm. Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với sự chỉ đạo của ông Trần Văn Bằng - PGĐ Công ty, các Phòng nghiệp vụ của Công ty Điện lực Lào Cai, đến ngày 22/4/2022, Điện lực Bảo Thắng đã ký được 8/8 hợp đồng DV HTKDĐ, trong đó 6/8 hợp đồng đã có Thư bảo lãnh của Ngân hàng, 2 hợp đồng đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ thế chấp. Phía Ngân hàng cam kết hỗ trợ tối đa mức phí cho các cá nhân hộ kinh doanh nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ đặc biệt các hộ có số lượng hóa đơn giao thu thấp, thu nhập thấp và gặp khó khăn.

Để các tổ chức DVHTKDĐ gắn bó với công việc, Điện lực sẽ áp dụng định mức chi phí trả cho dịch vụ theo đúng QTKDĐN năm 2021. Có thể thực hiện việc lựa chọn hệ số điều chỉnh (Hđc) theo từng khu vực để đảm bảo được thu nhập của người làm dịch vụ. Việc thanh toán chi phí dịch vụ phải đúng thời gian, phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng, đảm bảo đầy đủ, chính xác về khối lượng và chất lượng thực hiện công việc theo thực tế.

Trong giai đoạn khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng việc tiết giảm lao động tại các Điện lực thì việc ký kết các Hợp đồng DVHTKDĐ, giữ lại người lao động tại địa phương là cần thiết, sẽ hỗ trợ Điện lực trong công tác QLVH, KDDVKH./.

Vũ Nghĩa Hưng- PC Lào Cai