Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Sơn La tổ chức Hội nghị rà soát quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 11/5/2022, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và hội nghị công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

PCSL_hoinghiquyhoach (3)Hội nghị BCH mở rộng Đảng ủy Công ty Điện lực Sơn La

Đồng chí Trần Duy Trinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La đã chủ trì chỉ đạo các phiên họp. Hội nghị đã thảo luận, rà soát danh sách nhân sự quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 (cán bộ diện EVN, EVNNPC quản lý).

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị, Hội nghị đã nhất trí giữ nguyên quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng ủy Khối phê duyệt. Xây dựng quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo theo quy định về độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị, chiều hướng phát triển, hệ số quy hoạch cấp uỷ từ 1- đến 1,5 lần. Có 15 đồng chí được quy hoạch vào Ban Chấp hành, 04 đồng chí được quy hoạch vào Ban thường vụ, 03 đồng chí được quy hoạch vào chức danh Bí thư và 02 đồng chí được quy hoạch vào chức danh Phó Bí thư đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Các nhận sự đều đạt số phiếu nhất trí từ 94 % đến 100%, đảm bảo tỷ lệ giới thiệu theo đúng Quy định số 348-QĐ/TU, ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Tại hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện EVN, EVNNPC quản lý, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ đối với các chức danh, vị trí công tác theo các tiêu chí: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Năng lực công tác; Uy tín; Chiều hướng, triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức danh quy hoạch. Hàng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân lực tại chỗ hoặc nguồn nhân lực từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện có triển vọng phát triển. Theo đó, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026; Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo Công ty thuộc EVN, EVNNPC quản lý sẽ tiếp tục thực hiện tại Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” (bước 3) và Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Công ty và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2 và bước 3, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026; giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026-2031 với các chức danh chức danh lãnh đạo Công ty thuộc EVN, EVNNPC quản lý để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch.

PCSL_hoinghiquyhoach (1)

Hội nghị bỏ phiếu bầu quy hoạch các chức danh lãnh đạo do EVNNPC quản lý

Hội nghị đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, dân chủ, coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hoà, hợp lý giữa độ tuổi, dân tộc, giới tính, cơ cấu, số lượng, quy trình, trách nhiệm, phương pháp, điều kiện và công khai trong quá trình quy hoạch nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự tham gia vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ và Công ty Điện lực Sơn La phát triển lớn mạnh, bền vững.

Thu Hiền, Lê Hường - PC Sơn La