Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Thái Nguyên: 872 CBCNV tham gia huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44 năm 2022

Từ ngày 01/8-08/8/2022, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) phối hợp với trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện định kỳ công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ cho 872 CBCNV, người lao động trong PC Thái Nguyên thuộc các nhóm 3,4 và 6.

Antoan1 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp huấn luyện, các giảng viên đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật ATVSLĐ; luật lao động; một số chế độ chính sách liên quan đến người lao động, nghị định số 44/2016/NĐ-CP trong đó các học viên tham gia lớp tập huấn được cung cấp kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, một số kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu ban đầu, phương pháp hồi sinh tổng hợp...

Antoan2 Thầy giáo Nguyễn Quang Quân - Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc truyền đạt các nội dung trong chương trình huấn luyện

Antoan3 Antoan4
Antoan8 Antoan6

Các học viên được thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp

Với đặc thù là ngành nghề có mức độ nguy hiểm cao, do vậy công tác An toàn vệ sinh lao động luôn được lãnh đạo PC Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ SXKD và công tác huấn luyện ATVSLĐ là một biện pháp hiệu quả để hạn chế tai nạn lao động. Bởi thông qua các lớp huấn luyện, người lao động sẽ được cung cấp những kiến thức, quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ; những kiến thức cơ bản về kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ; phương pháp tự kiểm tra, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, các nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc, nhận diện, đánh giá được các rủi ro, cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động… Qua đó, giúp người lao động nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cho người khác.

Kết thúc huấn luyện, các học viên phải hoàn thành bài kiểm tra để đánh giá và cấp chứng nhận đối với từng nhóm nghề./.

Thanh Huyền  - PC Thái Nguyên