Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Phóng sự: Công ty Điện lực Phú Thọ sẵn sàng cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021. Để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi, Công ty Điện lực Phú Thọ yêu cầu các Điện lực chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi Trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện phục vụ tốt kỳ thi.

Bình luận

;