Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 của Tổng công ty

Ngày 6/9/2022, ông Vũ Thế Nam - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 của Tổng công ty; Công tác lập, duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án (KHTTTHDA) theo chỉ đạo của EVN với các dự án 110kV so với kế hoạch tiến độ đã được HĐTV EVNNPC thông qua chủ trương đầu tư và giao danh mục cho các đơn vị. Tham dự có ông Vũ Anh Tài - Thành viên HĐTV Tổng công ty, ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV Tổng công ty và lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty.

ảnh tc

Tại cuộc họp, các Ban chuyên môn báo cáo Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD 5 năm 2021 - 2025 của Tổng công ty, và phương án điều chỉnh kế hoạch ĐTXD 5 năm cho các đơn vị theo tiêu thức phân bổ vốn ĐTXD lưới điện trung hạ áp mới. Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2022 với các nội dung: Kế hoạch vốn - giải ngân, Kế hoạch khởi công - đóng điện, Kế hoạch công nợ để đảm bảo công tác huy động vốn kịp thời đồng bộ; đảm bảo hoàn thành kế hoạch được EVN giao và đảm bảo các hệ số tài chính cuối năm để làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch vốn cho các đơn vị.

Với mục tiêu Đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên đại bàn; Đầu tư phát triển lưới điện phân phối theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện; Bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu, sử dụng vốn đầu tư xây dựng đạt hiệu quả. Xác định Nhiệm vụ Xây dựng, quản lý vận hành lưới điện ổn định, tin cậy đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, giảm thiểu thời gian ngừng cấp điện; Đầu tư phát triển các dự án, công trình lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và địa phương đảm bảo đồng bộ, tự động hóa cao, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng công ty tăng 1,22 lần so với giai đoạn 2016 – 2020.

Đối với lưới điện 110kV, giai đoạn năm 2021 – 2025, các công trình lưới điện 110kV trong kế hoạch được cập nhật theo quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh dựa trên nhu cầu phát triển kinh tế và dự đoán tăng phụ tải của các địa phương với các mục tiêu có lưới điện tin cậy, tính ổn định của hệ thống, đảm bảo cung cấp điện, kể cả yêu cầu phần điện phải đầu tư trước, do đó nhu cầu vốn là rất lớn cho các năm liền kề (2021-2023); Hiện nay, trong giai đoạn 2021 – 2025, Tổng công ty đã giao 229 danh mục lưới điện 110kV. 

Đối với lưới điện phân phối và đầu tư khác, tập trung đầu tư xây dựng các công trình chống quá tải, xây dựng các xuất tuyến sau Trạm biến áp (TBA) 110kV, công trình cấp điện cho khách hàng; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp theo phương pháp đa chia - đa nối; Đầu tư lắp đặt máy cắt tự động đóng lại (Recloser), dao cắt phụ tải (LBS), tụ bù trên lưới điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và linh hoạt trong quản lý vận hành; Kết nối thiết bị recloser, LBS với Trung tâm điều khiển, chia sẻ dữ liệu từ Trung tâm điều khiển xa về các Điện lực cấp 4; Đầu tư xây dựng các mạch vòng liên kết lưới điện trung áp giữa các TBA 110kV; Đầu tư những khu vực có điện áp thấp để nâng cao chất lượng điện áp; các TBA có tổn thất > 10%; Từng bước xóa bỏ các trạm trung gian 35/10kV, cải tạo lưới điện 10kV lên 22kV.

Với hệ thống hạ tầng Viễn thông & Công nghệ thông tin, Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng LAN/WAN, hệ thống truyền dẫn liên tỉnh/nội tỉnh kết nối thông suốt tới toàn bộ các đơn vị với băng thông cao phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh và Hệ thống điện.

Tiếp đó, Ban Quản lý đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện công tác lập, phê duyệt các KHTTTHDA theo chỉ đạo của EVN đối với các dự án lưới điện 110kV so với kế hoạch tiến độ đã được HĐTV EVNNPC thông qua chủ trương đầu tư và Tổng công ty giao kế hoạch danh mục cho đơn vị trong thời gian qua. Tổng công ty đã phê duyệt KHTHTHDA cho 7 dự án của 3 Ban quản lý và các đơn vị (ĐZ và TBA Yên Bình 8, Lắp T3 Minh Hải, ĐZ và TBA Trà Linh, ĐZ và TBA Bình Giang, Cải tạo ĐZ 110kV Từ T220 Phủ Lý-Kim Bảng, ĐZ và TBA Tân Trường, ĐZ và TBA Tuyên Quang 2).

tài Ông Vũ Anh Tài - Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Sau khi nghe các báo cáo và trao đổi thảo luận của các Ban chuyên môn, ông Vũ Anh Tài - Thành viên HĐTV Tổng công ty yêu cầu các Ban chuyên môn tham mưu và hiệu chỉnh, cập nhật lại các thông tin kế hoạch 5 năm để trình HĐTV. Trên cơ sở hiệu chỉnh kế hoạch 5 năm, phân bổ theo kế hoạch mới để phù hợp mục tiêu mới đặt ra, tính toán lại việc phân bổ cho các Công ty Điện lực. Về kế hoạch năm 2022, việc lập kế hoạch điều chỉnh đầu tư năm nay cần được giao đồng bộ với các kế hoạch khởi công đóng điện, vốn giải ngân và kế hoạch công nợ,… Kế hoạch huy động vốn cần sự đồng bộ, cập nhật báo cáo HĐTV thường xuyên, hàng quý về tình hình huy động vốn của các dự án. 

cường Ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Cũng tại cuộc họp, ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV Tổng công ty đề nghị các Ban Tổng công ty rà soát các dự án cần đóng điện cần phải bám vào kết luận chỉ đạo của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm và Ban chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2021-2025.

vũ thế nam Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV Tổng công ty nhất trí với các ý kiến của ông Vũ Anh Tài và ông Bùi Lê Cường. Bên cạnh đó, đối với kế hoạch đầu tư 2022, ông yêu cầu các ban tham mưu và báo cáo HĐTV, Ban điều hành đảm bảo bố trí đủ vốn cho đầu tư xây dựng công trình không ảnh hưởng tới tiến độ của HĐTV đã phê duyệt.

Nguyễn Phương Anh – Ban TT.EVNNPC