Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức sát hạch bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị cấp III

Sáng 7/9/2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức thi sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đơn vị cấp III kỳ tháng 8/2022, Hội đồng dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện - Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch; cùng các thành viên là các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo một số Ban Chuyên môn Tổng công ty.

shb

Đây là chương trình được căn cứ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 20/01/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác cán bộ trong EVNNPC; Căn cứ kế hoạch tổ chức sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đơn vị cấp III - tháng 8/2022, đã được Tổng giám đốc phê duyệt tại Tờ trình số 1181/TTr-TCNS ngày 07/8/2022; Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-EVNNPC ngày 11/8/2022 của Tổng công ty về việc thành lập Hội đồng sát hạch bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị cấp III - tháng 8/2022 thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

sh

Chủ tịch Hội đồng sát hạch - Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện

Nhấn mạnh nhiệm vụ đối với những cán bộ tham gia sát hạch bổ nhiệm lại, Chủ tịch Hội đồng sát hạch - Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện cho biết, các Phó Giám đốc tham gia dự thi sát hạch lần này đã có thời gian đảm nhiệm vụ và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành đơn vị cấp III. Chính vì vậy, mỗi cán bộ cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ giữ chức vụ, phân tích những tồn tại trong tổ chức, hoạt động của đơn vị, đề xuất kế hoạch, giải pháp. Cũng như phải đưa ra chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp nếu được bổ nhiệm lại. Đồng thời cần thể hiện tốt kỹ năng trình bày giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng sát hạch. 

Ông Thiện yêu cầu mỗi thành viên trong Hội đồng thi sát hạch sẽ  làm việc một cách nghiêm túc, đánh giá công tâm và khách quan đối với mỗi cán bộ dự sát hạch.

Theo đó các Phó Giám đốc dự sát hạch bổ nhiệm lần này  gồm các ông: ông Phan Thanh An - Phó giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; ông Ngô Văn Gia - Phó giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn; ông Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang; ông Nguyễn Văn Minh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam; ông Nguyễn Văn Phượng - Phó giám đốc Ban QLDA Phát triển điện lực; ông Phạm Văn Quang - Phó giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang; ông Vũ Khánh Toàn - Phó giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn; ông Ngô Thế Tuyển - Phó giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.

Mỗi cán bộ tham dự sát hạch bổ nhiệm lại sẽ tham gia các phần thi thuyết trình thời gian trình bày không quá 20 phút và ở phần thi vấn đáp mỗi cán bộ sẽ trả lời các câu hỏi trực tiếp từ các thành viên của Hội đồng với thời gian không quá 15 phút. Cán bộ đạt kết quả sát hạch khi được trên 50% số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá “đạt”. Trường hợp số phiếu đánh giá “đạt” và “không đạt” bằng nhau thì kết quả sát hạch được lấy theo ý kiến đánh giá của Chủ tịch Hội đồng.

 Việt Hạnh - Ban TT.EVNNPC