Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Trung tâm Chăm sóc khách hàng: Tổ chức Kiểm tra, sát hạch định kỳ nghiệp vụ trong công tác Chăm sóc khách hàng năm 2022

Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (TTCSKH) năm 2022, đồng thời tuân thủ về kiểm tra sát hạch định kỳ hàng năm về các quy trình, quy định liên quan đến công tác Kinh doanh & dịch vụ khách hàng. Trong 02 ngày 13, 14/9/2022, TTCSKH đã tổ chức “Kiểm tra, sát hạch định kỳ nghiệp vụ trong công tác Chăm sóc khách hàng (CSKH) năm 2022” đối với 105 cán bộ nhân viên (CBNV) của TTCSKH và đơn vị cung cấp nhân lực.

anh 1 bai sat hach

Ông Nguyễn Trọng Phụng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm – Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Đăng Quang)

Nội dung kiểm tra sát hạch định kỳ nghiệp vụ trong công tác CSKH năm 2022 tập trung đánh giá kỹ năng CSKH, chuyên môn, nghiệp vụ theo Quy trình, Quy định về dịch vụ điện, kỹ thuật điện, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp… của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và TTCSKH. Ngoài ra, Hội đồng kiểm tra, sát hạch cũng đánh giá chất lượng các kỹ năng khai thác phần mềm, ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác CSKH do Trung tâm quản lý như APP CSKH, Website CSKH, Zalo CSKH... 

anh 2 bai sat hach

Hội đồng sát hạch và CBNV tham gia buổi khai mạc “Kiểm tra, sát hạch định kỳ nghiệp vụ trong công tác Chăm sóc khách hàng (CSKH) năm 2022”

Các CBNV thực hiện kiểm tra sát hạch qua hai phần: Trắc nghiệm và vấn đáp liên quan đến nghiệp vụ CSKH. Riêng Lãnh đạo phòng, tổ trưởng chuyên môn - Phòng CSKH có thêm phần thi lập phương án, giải pháp giám sát chất lượng dịch vụ CSKH. Các chuyên viên, kỹ thuật viên - Phòng Kỹ thuật - Công nghệ Thông tin thực hiện phần thi bằng bài thi xây dựng phương án bảo trì/bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin và bảo vệ trước Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

anh 3 bai sat hach

Thí sinh thực hiện phần thi vấn đáp tại Hội đồng hỏi vấn đáp số 1 do bà Dương Thị Hoa - Phó Giám đốc - Phó chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch chủ trì (Ảnh: Đăng Quang)

anh 4 bai sat hach

Thí sinh thực hiện phần thi vấn đáp tại Hội đồng hỏi vấn đáp số 2 do ông Trương Anh Quảng - Phó Giám đốc - Phó chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch chủ trì (Ảnh: Đăng Quang)

anh 5 bai sat hach

 Các thí sinh thực hiện phần thi trắc nghiệm tại phòng thi tập trung (Ảnh: Đăng Quang)

Công tác kiểm tra sát hạch định kỳ nghiệp vụ CSKH được Lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc Khách hàng chú trọng, quan tâm và tổ chức định kỳ hàng năm với mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện. Đây là đợt kiểm tra để Trung tâm đánh giá thực chất năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBNV từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV theo khẩu hiệu: Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Kịp thời.

Phòng Tổng hợp - TTCSKH