Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Chi bộ Kế hoạch phải thực hiện tốt nhiệm vụ tổng tham mưu trong công tác xây dựng kế hoạch

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Đại hội Chi bộ Kế hoạch sáng 9/8/2022. Tham dự Đại hội Chi bộ có sự góp mặt của cấp ủy và các đồng chí đảng viên Chi bộ Kế hoạch.

4

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Minh Dũng – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Kế hoạch  cho biết, Đại hội Chi bộ Kế hoạch được tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022). Và trong nhiệm kỳ 2020-2022, cấp ủy đảng viên, CBNV đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để đưa các hoạt động của Ban Kế hoạch vào nề nếp và ngày càng tiến bộ. Đó chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng, sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp công tác của các đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên.

3

Đồng chí Trần Minh Dũng – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Kế hoạch khai mạc Đại hội

Đồng chí Trần Minh Dũng nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ Kế hoạch nhiệm kỳ  2022-2025, sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời có trách nhiệm xem xét lựa chọn bầu vào cấp ủy mới những đảng viên tiêu biểu có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài có chuyên môn nghiệp vụ vững chắc để đảm bảo lãnh đạo công tác xây dựng kế hoạch của Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Kế hoạch đã lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, các Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; Triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; Phổ biến kịp thời các đường lối chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên và CBCNV trong đơn vị. Toàn thể đảng viên trong chi bộ tham gia các đợt sinh hoạt chính trị định kỳ cũng như đột xuất và tham gia học tập nghị quyết đầy đủ; Ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng cũng như hành động trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đảng viên và các CBCNV trong Ban để kịp thời động viên, uốn nắn ngay trong công việc được giao. Do đó, 100% Đảng viên trong chi bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, không có đảng viên vi phạm.

8

Đồng chí Dương Văn Đại - Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và phân loại TCCS đảng và đảng viên hàng năm. Chi ủy Chi bộ Kế hoạch tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội và của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc.. ; Thường xuyên thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo chức năng nhiệm vụ đối với công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, chưa phát hiện sai sót trong công tác lãnh đạo của Tập thể Ban Kế hoạch.

5 6

Đảng viên Chi bộ Kế hoạch tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Kế hoạch đã lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế và Điều lệ của Đảng, thực hiện nghiêm túc về xây dựng đội ngũ đảng viên nâng cao chất lượng đội ngũ về nhận thức và hành động, nâng cao năng lực lý luận chính trị đến mỗi đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Ban Kế hoạch vững mạnh và xuất sắc

7

Đồng chí  Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Ban Kế hoạch trong thời gian tới, đồng chí Nguyến Đức Thiện khẳng định, Ban Kế hoạch là đơn vị  Tổng tham mưu của Tổng công ty, có trách nhiệm tổ chức xây dựng chương trình mục tiêu, chiến lược SXKD phục vụ cho HĐTV, Ban Điều hành Tổng công ty. Chính vì vậy, đòi hỏi năng lực chuyên môn luôn được đề cao, trong công tác tổ chức xây dựng kế hoạch phải có tính tổng hợp và tư duy, có đánh giá, phân tích mức độ và hiệu quả khi triển khai kế hoạch, đồng thời phải có tính dự báo nhận định để xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Có sự chủ động để lường trước được những biến động của tình hình thế giới, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao sẽ tác động thế nào đến công tác SXKD hàng năm của Tổng công ty.  Đặc biệt cần ứng dụng công tác chuyển đổi số một cách mạnh mẽ và triệt để vào công tác lập và giao kế hoạch nhằm thực hiện công việc được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện yêu cầu, Chi bộ Ban Kế hoạch cần phát huy vai trò dân chủ, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Trong thực thi nhiệm vụ phải đảm bảo các con số chính xác, rõ ràng có theo dõi thường xuyên liên tục để đảm bảo công tác quản trị tốt nhất, đây là quyết định vào hiệu quả trong quá trình chỉ đạo lãnh đạo đối với công tác SXKD của Ban Lãnh đạo Tổng công ty.

Chúc mừng những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua mà Chi bộ Kế hoạch đã thực hiện, đồng chí Nguyễn Đức Thiện tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Kế hoạch sẽ có nhiều đổi mới, xây dựng ra nghị quyết và chương trình  hành động của cấp ủy, thực  hiện hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với tất cả các mặt hoạt động SXKD.

bia

Đại hội Chi bộ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2025, đã bầu cấp ủy mới gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Minh Dũng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2025.

Việt Hạnh - Ban TT. EVNNPC