Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công đoàn PC Hà Giang đẩy mạnh các hoạt động hướng tới người lao động

Công đoàn PC Hà Giang là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Những năm qua đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp tốt với chuyên môn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội; với phương châm “người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp”, Công đoàn PC Hà Giang đã đẩy mạnh các hoạt động hướng tới người lao động song song với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

CTCĐ + GĐ ĐL Bắc Mê đối thoại với NLĐ ĐL Bắc Mê bai

Ông Nguyễn Hữu Diện - Chủ tịch công đoàn PC Hà Giang (người đứng) cùng Giám đốc Điện lực Bắc Mê PC Hà Giang đối thoại với người lao động 

Thăm hỏi NLĐ ĐL Bắc Mê bai

Thăm hỏi người lao động Điện lực Bắc Mê

Cụ thể, trong tháng công nhân năm 2022, Ban thường vụ công đoàn Công ty đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động gắn với tháng hành động về an toàn-vệ sinh lao động; trong đó chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của người lao động. Công đoàn Công ty cũng triển khai những hoạt động thăm hỏi, tri ân người lao động, đối thoại trực tiếp với người lao động, gắn biển nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, biểu dương công nhân lao động giỏi, phát động “Tháng cao điểm” thực hiện Chiến dịch thi đua tham gia Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Biểu dương công nhân lao động giỏi Điện lực Quang Bình bai

Biểu dương công nhân lao động giỏi tại Điện lực Quang Bình

gắn biển nhà  MÂCĐ bai

Gắn biển nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình đoàn viên

Với nhiều hoạt động thiết thực, các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2022 của Công đoàn PC Hà Giang là nguồn động viên đối với người lao động, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân viên chức lao động PC Hà Giang trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

Phạm Ngọc Thắng - PC Hà Giang