Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công đoàn PC Hải Phòng đẩy mạnh tham gia chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam

Với mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho đoàn viên công đoàn, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế đất nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng Đại dịch Covid-19” trong CNVC-LĐ. Chương trình được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ khi triển khai đến hết 31/5/2022); giai đoạn 2 (từ 30/6/2022 đến hết 30/9/2023).

sangkien

 Giai đoạn 1 của chương trình đã có 100% Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Công ty Điện lực Hải Phòng tham gia. Để triển khai hiệu quả chương trình, Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã ra văn bản phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty; ra quyết định thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến, nhằm hỗ trợ CNVC-LĐ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, trong quá trình cập nhật lên hệ thống cổng thông tin điện tử và tổng hợp theo dõi kết quả sáng kiến đã cập nhật thành công trên website.

sangkien1

Đồng chí Nguyễn Thu Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sau gần 4 tháng triển khai chương trình, Công đoàn Công ty Điện lực Hải Phòng đã thực hiện cập nhật thành công 64/60 sáng kiến được giao lên Cổng thông tin trực tuyến của Công đoàn Việt Nam https://congdoanvietnam.org/, đạt 107% theo chỉ tiêu của Công đoàn Tổng Công ty. Trong đó có 05 Công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành vượt chỉ tiêu sáng kiến được giao và đã được Công đoàn Công ty biểu dương, khen thưởng thành tích tại Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 như: Công đoàn Khối Phòng ban Công ty, Công đoàn các Điện lực Ngô Quyền, Thuỷ Nguyên, Đồ Sơn, Cát Hải.

sangkien2

Công đoàn Công ty khen thưởng các Công đoàn đơn vị trực thuộc hoàn thành vượt chỉ tiêu sáng kiến được giao tại Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.

Để hưởng ứng Chương trình “2.700 sáng kiến” trong CNVC-LĐ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hoá sản xuất kinh doanh của CNVC-LĐ trong Công ty, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã có Chỉ thị liên tịch số 2356/CTLT-PCHP ngày 19/8/2022 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “190 sáng kiến” trong CNVC-LĐ Công ty Điện lực Hải Phòng.

Với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Công ty Điện lực Hải Phòng phấn đấu giai đoạn 2 của chương trình có ít nhất thêm 126 sáng kiến được cập nhật thành công trên Cổng thông tin chương trình của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hoàn thành chỉ tiêu được giao; phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phân bổ đúng thời hạn Công ty đề ra, khuyến khích các đơn vị hoàn thành sớm trước tháng 8/2023. Đây là một trong những nội dung thi đua quan trọng, thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thi đua đạt danh hiệu “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” hàng năm do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực quản trị, sản xuất kinh doanh; tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số cơ bản trong năm 2022.

sangkien3

Công nhân Đội Thí nghiệm Cao áp – Xí nghiệp dịch vụ điện lực đang tham gia thí nghiệm định kỳ tại Trạm biến áp 110KV An lạc (E2.2).

Ngoài việc tuyên truyền ý nghĩa của nội dung chương trình, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia phong trào thi đua; hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện phong trào; Công đoàn Công ty Điện lực Hải Phòng đã tham mưu lãnh đạo chuyên môn đưa nội dung tiêu chí đánh giá tham gia Chương trình “190 sáng kiến” vào xét khen thưởng năm 2022, năm 2023 cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có ý tưởng sáng kiến có giá trị làm lợi cao cho Công ty.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia đóng góp sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đóng góp chung vào sự phát triển của Công ty, của đất nước./.

Trần Thị Thu Giang - PC Hải Phòng