Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công đoàn PC Ninh Bình - Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã nỗ lực phát huy vai trò, luôn song hành cùng Ban lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu cung ứng điện năng an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. BCH Công đoàn PC Ninh Bình khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; bao gồm 15 Công đoàn cơ sở thành viên, 61 Tổ công đoàn với tổng số 845 đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn Công ty luôn quan tâm kiện toàn tổ chức công đoàn vững mạnh, tập hợp và phát triển đoàn viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức công đoàn. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, mặc dù Công ty có nhiều thay đổi về mô hình tổ chức, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bố trí lao động sản xuất của các đơn vị trong toàn Công ty. Nhưng các cấp Công đoàn trong công ty đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đồng cấp đề xuất, kiến nghị, bố trí đủ việc làm cho người lao động, điều chuyển lao động hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu việc làm cho người lao động. Đồng thời tham mưu xây dựng chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thực thi văn hóa doanh nghiệp. Trong đó nổi bật là đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp; Quy định phân phối tiền lương mới; xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý trong Công ty; xây dựng, phổ biến Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động của Công ty... đảm bảo thu nhập của công nhân viên chức, người lao động trong Công ty được nâng cao theo từng năm, trong giai đoạn từ 2016 - 2021, thu nhập bình quân của người lao động tăng trung bình 8,2% năm.


 
Những buổi tổ chức tọa đàm để lắng nghe ý kiến người lao động

Để thực hiện nhiệm vụ đại diện, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, Công đoàn công ty chú trọng tổ chức và nâng cao chất lượng công tác đối thoại định kỳ quý/lần; tổ chức giám sát việc thực hiện Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt là các chế độ chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động,... Kịp thời tập hợp kiến nghị của người lao động các đơn vị trình lãnh đạo Công ty xem xét để phúc đáp và giải quyết. Bên cạnh đó, Công đoàn các đơn vị phối hợp với các phòng chuyên môn tích cực cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, kịp thời sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở các đơn vị; trang bị các phương tiện bảo hộ lao động, dụng cụ an toàn, phương tiện chuyên dùng, công cụ, dụng cụ, bếp ăn tập thể cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, góp phần đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động.

Xác định an toàn vệ sinh lao động là yếu tố quan trọng, công đoàn Công ty đã đặc biệt quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa an toàn lao động, công tác huấn luyện, trang bị dụng cụ an toàn bảo hộ lao động, quản lý các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, quan trắc môi trường... đến công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn để đảm bảo tất cả công việc hàng ngày đều được kiểm soát... Thực hiện văn hóa an toàn lao động, chấp hành các quy định, qui trình, quy chuẩn về vận hành, an toàn lao động... Do  vậy, những năm qua Công ty không để xảy ra tai nạn lao động.


 
Gặp gỡ công nhân lao động giỏi nhân tháng công nhân

Đặc biệt, Công đoàn công ty thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Nhiệm kỳ qua đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% CNVC, người lao động với 6.700 lượt người, thực hiện khám sức khỏe lần 2 cho các đối tượng làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, lao động có sức khỏe loại IV, V; đồng thời bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động.  Tổ chức tiêm vaccin phòng COVID - 19 cho 100% cán bộ viên chức, người lao động. Tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động... Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên tổng số 23 lượt công nhân viên chức, lao động với số tiền 103,3 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức khen thưởng, động viên con cán bộ công nhân viên đạt các danh hiệu học sinh giỏi, tết trung thu, các hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 & 20/10; Động viên công nhân viên chức lao động trực Tết hàng năm... với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Ủng hộ, thăm hỏi công nhân viên chức, lao động các đơn vị trong ngành tham gia thực hiện khắc phục hậu quả bão lụt 70 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động như tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao (tham gia Hội thao, Hội diễn, Hội thi cấp Tổng công ty...); bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn thăm quan học tập, trao đổi kiến thức kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các đơn vị trong, ngoài ngành, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, vui tươi, lành mạnh, tạo mối quan hệ thân thiết, chia sẻ, học tập nâng cao kiến thức, năng lực thực tế cho cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn.


 
Động viên kịp thời người lao động tại cơ sở

Bằng nhiều biện pháp, Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định đã kịp thời thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành Điện tới cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn đã chủ động nắm vững tình hình SXKD, phối hợp với chuyên môn thống nhất phát động thường xuyên và đột xuất các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, tập trung hướng vào các nội dung trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao hàng năm; đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; Đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh... Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Mỗi cán bộ đoàn viên một giải pháp về đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”; nhiệm kỳ qua đã có 55 sáng kiến được công nhận tại cấp Công ty, 03 sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty và 02 sáng kiến đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX (2018-2019) do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.


 
Luôn đồng hành cùng các hoạt động ủng hộ tại tỉnh Ninh Bình

Nhờ sự quan tâm cùng tinh thần trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động nỗ lực phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật được Tổng công ty điện lực miền Bắc giao hàng năm, cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng với tốc độ bình quân đạt 6,44%/năm; Giá bán điện bình quân hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm. Riêng năm 2020, thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Công ty đã hỗ trợ 133,45tỷ đồng trong 2 đợt. Tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung hạ thế năm 2020 đạt ở mức 7,00%, giảm được 0,98.% so với năm 2016. Tổ chức thu nộp 4587,87 tỷ đồng tiền điện đảm bảo an toàn. Hoàn thành đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.


 
Và các hoạt động tĩnh nghĩa tại địa phương

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Công đoàn Công ty Điện lực Ninh Bình tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm cung ứng đầy đủ nhu cầu điện năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, đồng hành cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; xây dựng Công ty Điện lực Ninh Bình cũng như tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.Vũ Thủy, Phương Thảo – PC Ninh Bình    


 

;