Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công đoàn PC Sơn La: Hội nghị Ban chấp hành, sơ kết công tác Công đoàn 5 tháng đầu năm 2022

Ngày 02/6, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành, sơ kết công tác công đoàn 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Viết Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì hội nghị.

HoinghiBCHcongdoan (1)

Trong 5 tháng đầu năm, Công đoàn Công ty đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Nâng cao nhận thức cho CBCNV về khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của ngành, của Công ty, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao năm 2022; Công đoàn đã tuyên truyền, vận động CBCNV không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo... Công đoàn tham gia quản lý, phối hơp chăm lo đời sống CNVC-LĐ và hoạt động xã hội; Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị liên tịch về công tác an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022: Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, cùng Đoàn thanh niên duy trì phong trào văn hóa, thể thao trong toàn Công ty; Tổ chức tốt Hội thao CNVC-LĐ Công ty Điện lực Sơn La năm 2022, tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham dự Hội thao cấp Tổng công ty; Tổ chức bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở thành viên, mạng lưới An toàn vệ sinh viên Công ty; Tổ chức kiểm tra chấm điểm thi đua xây dựng Công đoàn CSTV vững mạnh 6 tháng đầu năm 2022. Chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban đối thoại định kỳ, UBKT Công đoàn thực hiện đúng quy định và kế hoạch chương trình đề ra. Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tổ chức tốt các hoạt động và phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; Quốc khánh 2-9 cũng như các sự kiện trọng đại khác trong quý; Tổ chức triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà gia đình các thương bệnh binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La đặt mục tiêu phát huy những thành tích đã đạt được, thi đua lao động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu SXKD năm 2022.

Ngọc Diệp - PC Sơn La