Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công đoàn PC Thái Bình tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì Môi trường năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của BTV Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022, Công đoàn PC Thái Bình đã xây dựng kế hoạch, phát động triển khai các hoạt động hưởng ứng trong toàn công ty.

z3502285428982_9b1b1a8c4c44766d8257c1565cd8d9d7

Đoàn viên tổ chức vệ sinh môi trường tại nơi làm việc

Công đoàn PC Thái Bình đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên hối hợp với chuyên môn tổ chức hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động; thu gom, phân loại, xử lý rác thải, rác thải nhựa; treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở nhân tháng hành động vì môi trường năm 2022 từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022 với chủ để "Chỉ một Trái đất" (Only One Eart); vận động CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tháng hành đồng vì môi trường năm 2022; tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan nơi làm việc, đảm bảo môi trường làm việc Xanh- Sạch - Đẹp; Không sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tích cực hưởng ứng đề án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi CBCNV đều có ý thức trồng mới và chăm sóc cây xanh tại nơi làm việc, đơn vị và địa phương.

Vệ sinh 2

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Việc Công đoàn PC Thái Bình tích cực triển khai các hoạt động vì môi trường trước hết tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực vào hoàn thành mục tiêu Quốc gia về bảo vệ môi trường.

Trần Đức Thiện – PC Thái Bình