Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đại hội Công đoàn Cơ quan PC Hà Nam lần thứ III

Vừa qua Công đoàn cơ quan Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công Đoàn cơ quan Công ty khóa mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Quang Hòa –Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn Công ty Điện lực Hà Nam, Công đoàn Cơ quan Công ty đã bám sát chức năng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, chủ động phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ, tham gia tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên có môi trường làm việc thuận lợi, ổn định để phát huy tốt nhất khả năng của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển của toàn công ty.

ĐH CD Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Công ty

Đại hội đã nghe các tham luận đóng góp ý kiến từ các đoàn viên, đại diện các tổ công đoàn Cơ quan Công ty. Trên cơ sở những thành tích đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. 

Tham dự Đại hội, ông Vũ Tiến Dũng – BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Nam biểu dương những nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Công ty cùng toàn thể đoàn viên, người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã tích cực triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Vũ Tiến Dũng yêu cầu toàn thể CNVC-LĐ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2021- 2026 cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả, động viên CNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển của Công ty và nâng cao đời sống CNVC-LĐ. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, tham gia xây dựng Đảng và góp phần xây dựng Công ty phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời cũng lưu ý những khó khăn, thách thức khi tình hình kinh tế trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến khó lường, đòi hỏi BCH Công đoàn cũng như toàn thể đoàn viên, người lao động phải tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng mà Công ty đã đề ra. 

VTDÔng Vũ Tiến Dũng – BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại đại hội

Tại Đại hội các đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhiệm kỳ tới và đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Công ty khoá III nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

BCH CD BCH Đảng bộ Công ty chúc mừng BCH Công đoàn Cơ quan Công ty khoá mới

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, Công đoàn Cơ quan Công ty dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Nam sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Công ty lần thứ III, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chăm lo và cải thiện đời sống CBCNV, xây dựng Công ty Điện lực Hà Nam phát triển bền vững.

Thùy Linh - PC Hà Nam